Priimki in hišna imena, povezani s širšim slovenskim narodnim prostorom

Priročnik za izdelavo družinskega rodovnika in marsikaj o priimkih (za vsebino klikni na sliko naslovnice)

  • Knjiga RodoslovjeKot izhodiščni seznam priimkov so uporabljeni priimki vseh prebivalcev Slovenije na dan 30.6.2006. V njem so poleg državljanov Slovenije tudi nekateri tujci. Temu seznamu bodo dodajani novi priimki: zgodovinski priimki, priimki slovenskih izseljencev, hišna imena. Postopoma bomo priimke ažurirali na stanje 30.6.2007, pri čemer bomo odstotke spreminjali v število oseb (gl. npr. priimke pod črko A). Odstotki po statističnih regijah so zaokroženi, zato je treba za podrobnejše podatke pogledati na stran SURS-a. Število nosilcev priimka se nanaša na Republiko Slovenijo, zato je treba upoštevati, da imajo nekateri priimki številne "nosilce" tudi v vseh sosednjih državah. Za njihovo natančnejše ugotavljanje so zlasti primerni spletni telefonski imeniki v teh državah.

Nekdanji pomen priimka: iskanje prvotnega pomena priimka je včasih zelo zahtevno, zato se ne smemo čuditi, da enak priimek različni imenoslovci včasih različno razlagajo. Različni možni pomeni kakega priimka so znotraj gesla označeni z zaporednimi številkami (1), (2) ... O načinu zapisovanja priimkov.

Hišno ime (HI): hišna imena so zanesljivo nastajala tudi že pred priimki v današnjem pomenu. Iz nekaterih se je razvil družinski priimek. In obratno, marsikateri priimek je kasneje postal hišno ime. Če sta hišno ime in priimek enaka, je njun izvor obdelan skupaj pod geslom priimka - takšen priimek ima oznako (hi). O načinu zapisovanja hišnih imen.

Enak ali isti priimek? Če imata dve osebi enak priimek (ni nujno, da je tudi enako zapisan), še ni rečeno, da gre za isti priimek. Isti je le v primeru, če gre za dokazano skupen družinski priimek.

Avtorske pravice

Posamezne podatke iz leksikona je dovoljeno uporabiti za nepridobitne namene. Leksikonska gesla oz. njihovi deli so označeni s skrajšanim imenom avtorja v obliki: [mp] = Pavle Merků. Če je avtorjev več, so navedeni vsak za svojim delom besedila. Če je geslo priredba iz nekega dela, je pred avtorjem oznaka ~, npr.: [~ bf2] = po delu Franceta Bezlaja, ki je v seznamu literature pod št. 2. Javna objava posameznega priimkovnega gesla je dovoljena le s polno navedbo avtorja in tega spletnega leksikona, in sicer v taki priporočeni obliki:

Priimek (vsebina gesla); avtor: [avtor 1 s polnim imenom], [avtor 2 s polnim imenom]; Leksikon priimkov: www.rodoslovje.com/.

Javna objava več gesel hkrati ali objava delov tega spletnega leksikona je dovoljena le s pisnim soglasjem urednika spletnega leksikona. Vse avtorskopravne omejitve veljajo tudi, če ime avtorja dela besedila ni navedeno.

Nekatere druge podatke o imenih in priimkih v Sloveniji lahko najdete na Statističnem uradu Republike Slovenije.

Prošnja

Celo v uglednih virih smo našli kako napako. Morda se je katera zatipkala tudi pri prenašanju podatkov v ta leksikon. Prosimo, če nas na morebitno napako/pomanjkljivost opozorite na urednikov e-naslov. Prav tako prosimo, da nam pišete, če utemeljeno dvomite v kakšen objavljeni podatek ali če se vam zdi, da kakšen priimek manjka.

Zbirke priimkov in drugi imenoslovni viri