Pojasnila

Metodološka in druga pojasnila

Prebivalci Slovenije

Izhodiščni podatki za leksikon so bili vsi prebivalci Slovenije na dan 30.6.2006. Do vključno leta 2007 je veljala širša statistična definicija prebivalca Slovenije (tudi nekateri tujci, azilanti oz. begunci). V letu 2008 se je pričela uveljavljati nova opredelitev prebivalca (15.597 oseb manj), zato nekaterih priimkov v prikazu SURS-a ne bo več; za te priimke v tem leksikonu od leta 2008 dalje ne bodo več prikazani podatki (ostali bodo le stari).

Več o definiciji prebivalstva gl.: Nova definicija prebivalstva (SURS).

Podatki za priimke slovenskih državljanov v tujini so iz leta 2007, zato so vsi podatki pri teh priimkih ažurirani na enotno stanje leta 2007. Pri tistih, kjer stanje 2006 nadpovprečno odstopa od stanja 2007 (čeprav gre zgolj za eno leto!), smo zaradi zanimivosti pustili tudi podatke iz leta 2006. Pri pogostejših priimkih v tujini praktično ni bilo takšnih, ki še ne bi bili vpisani v leksikonu. Pri redkejših priimkih v tujini (1-4 nosilci) smo ugotovili kar 1751 takih, ki jih v leksikonu še ni bilo (torej jih ni bilo v Sloveniji leta 2006). Te smo v leksikon dodali; večinoma gre za "neslovensko" zveneče priimke.

Oblika zapisa priimka in hišnega imena

Do vključno leta 2007 so bili na SURS-u priimki zapisani s slovenskimi črkami, razširjeno s črkami Ć, Đ, Q, W, X in Y. Manjkali so torej nekateri akcenti in preglasi (ü, ö, ä; npr. Müller, zapisan kot Mueller). Od leta 2008 tega ne bo več in bodo priimki večinoma že izpisani s svojimi izvirnimi črkami. Zaradi spremembe v zapisu bo otežena primerjava števila nosilcev priimkov iz let do vklj. 2007 in po vklj. 2008. Bo pa lažja primerjava s podatki iz ZSSP (1931-1948), kjer je bila večina posebnih znakov še zapisana (v mejah zmogljivosti pisalnega stroja).

Hišna imena (HI) smo želeli razvrstiti po abecedi, saj jih sicer v leksikonu ne bi bilo mogoče najti zraven podobnih priimkov (večina bi bila zaradi predpone "Pri" pod črko P. To pomeni, da smo za vsako HI morali ugotoviti najprimernejšo osnovo v imenovalniku, kar je bilo nemalokrat povezano z ugotavljanjem izvora HI (npr. HI: "Pr štrukl" je osnova lahko štrukl ali štrukelj - pisano z malo ali z veliko začetnico). V redkih primerih je ugotavljanje osnove HI prineslo skoraj sporno imenovanje, ki ga v dejanski uporabi HI sploh ni (npr. "Pri štirni" = osnova "štirna") - takšen imenovalnik smo zapisali kot "Štirna ...". Želimo si, da takšni posegi ne bi preveč motili, saj je v vsakem opisu hišnega imena izvirni zapis in po možnosti opis izvora.