Avtorji

Napotki za sodelavce

Oblikovanje leksikonskega gesla

Želimo se držati oblike, ki je običajna v podobnih tiskanih leksikonih. Z najmanj besedami je treba opisati čim več relevantnih podatkov. Zato je koristno uporabljati okrajšave (seznam okrajšav si izpišite).

Pri oblikovanju gesla priimka se lahko zgledujete po dosedaj objavljenih primerih (gl. tudi seznam zadnjih obdelovanih priimkov v Dnevniku sprememb).

Pri hišnem imenu so zanimivi podatki zlasti: letnica imena (kdaj so ga uporabljali), naslov (če gre za manjši kraj: tudi župnija ali občina ipd.) in pomen hišnega imena (ali je nastal iz toponima, iz priimka, iz poklica stanovalca ...). Hišno ime naj bi izviralo iz časa pred letom 1900 .

Zgledi objavljenih hišnih imen: gl. seznam zadnjih obdelovanih imen v Dnevniku sprememb).

Avtorskopravni dogovor

Pravne klavzule so opisane na uvodni strani Leksikona. Razen tega velja medsebojni dogovor: leksikon priimkov je za uporabnike brezplačen in dostopen brez omejitev. Morebitne želje po pisni objavi dela leksikona bo urednik sporočil avtorju dela (sodelavcu) leksikona, ki se sam odloči glede odobritve za objavo.

Položaj sodelavca

Sodelavec je tisti, ki prispeva manjše dele gesel / leksikona oz. njegov prispevek nima značaja avtorskega dela. V seznamu sodelavcev je konkreten prispevek posameznega sodelavca opisan, če gre za večji prispevek (npr. vsa domača imena neke župnije/naselja).

Nagrada:

Avtor oz. sodelavec ni posebej plačan, saj je Leksikon brezplačen.

Sodelavec, ki bo dostavil za tri župnije popoln seznam hišnih imen in značilnih priimkov, bo za nagrado prejel 3-leten brezplačen dostop do spletne verzije Zgodovinskega imenika župnij. Za vsako nadaljnjo župnijo se bo nagrada povečala za eno leto dostopa. Navodila za zbiranje hišnih imen in priimkov prejmete po elektronski pošti.