Avtorji

Avtorske pravice pri Leksikonu priimkov in hišnih imen

Posamezne podatke iz leksikona je dovoljeno uporabiti za nepridobitne namene. Leksikonska gesla oz. njihovi deli so označeni s skrajšanim imenom avtorja v obliki: [mp] = Pavle Merků. Če je avtorjev več, so navedeni vsak za svojim delom besedila. Če je geslo priredba iz nekega dela, je pred avtorjem oznaka ~, npr.: [~ bf2] = po delu Franceta Bezlaja, ki je v seznamu literature pod št. 2. Javna objava posameznega priimkovnega gesla je dovoljena le s polno navedbo avtorja in tega spletnega leksikona, in sicer v taki priporočeni obliki:

Priimek (vsebina gesla); avtor: [avtor 1 s polnim imenom], [avtor 2 s polnim imenom]; Leksikon priimkov: www.rodoslovje.com/.

Javna objava več gesel hkrati ali objava delov tega spletnega leksikona je dovoljena le s pisnim soglasjem urednika spletnega leksikona. Vse avtorskopravne omejitve veljajo tudi, če ime avtorja dela besedila ni navedeno.

Nekatere druge podatke o imenih in priimkih v Sloveniji lahko najdete na Statističnem uradu Republike Slovenije.