Dnevnik spremembDodana hišna imena župnije Gornji Logatec (SA 1750–1880; tudi del žup. D. Logatec), [moja], dodano 3.5.2018:

Andrej, Andrejač, Andrejc iz konca, Andrejc, Andrejčk, Anselc, Antonin, Anžek, Anžon, Ararčul Haus, Bajc, Bajt, Balantinovc, Bešljan, Binger, Bivc, Blažek, Blažovc, Bobk, Bolkov, Borštnar, Boštjan, Boštjanc, Bric, Brus, Burenk, Caserman, Cempre, Cjner, Čakovc, Čednik, Češirk, Čuk, Dačar, Dergal, Dergota, Dežela, Dižela, Erjavc, Erjavcova bajta, Erjavšek, Fajmoštrov, Farovž, Fedelak, Fele, Femc, Ferenc, Fertenč, Fištrova oštarija, Fortuna, Francek, Grabec, Garber, Gaspinovc, Gašč, Gostiša, Grad, Gregor, Gregorc, Gregorček, Gregovi, Grižar (Malner), Gruden, Grudnova bajta, Grum, Grumova bajta, Guzel, Habjan, Holcerjova bajta, Holzer (Guzelj), Homan, Homovc, Hribovc, Ipavc, Ipavčkov Janez, Ipavšek, Jakel, Jakle, Jakopc, Jenko, Jerin, Jerina, Jerinov Jur, Jerinova bajta, Jerinova kovačnica, Jernej, Jernejc, Jernejč, Jernejeva hiša, Jokl, Jožef, Jurc, Jurčkov, Jurjevc, Jutek, Katern Matevž, Kobal, Kobau, Kogojč, Kolar, Komar, Koren, Korenova stara hiša, Kos, Košar, Kovač, Kovačeva bajta, Kovačk, Kovačnica malnarjeva, Kozel, Kožar, Kožu, Krajt, Kramar, Kramaršek, Kristan, Krištan, Kugej, Lah, Lahova bajta, Lahova kajža, Lahovc, Lahovčan, Lampet, Lavran, Leban, Leban, Lesnat, Lovre (Jurc), Lovreč, Lovrinčk, Lovrinovc, Lovska koča, Luka, Maček, Mačk, Mačkon, Mačon (Lovrenc), Magazin, Majdel, Majdet, Malič, Malner, Maraut, Marka, Martenc, Martence, Martenk, Masle, Matac, Matevsel, Matevžk, Matic, Matičk, Matijov, Matuc, Medved, Medved, Meklaučič, Meklavc, Merlačnk, Mesar, Mesarjev Pavel, Mescova bajta, Mese, Mesec, Mežnar, Migovc, Mihuč, Miklavc, Miklavčk, Miklavž, Miklič, Milavc (Slavc), Milavče, Mivšk, Mladi Štekel, Molk, Musc, Musček, Na Most, Naščev, Naščeva bajta, Osterman, Ošbic, Paulinovc, Pavlin, Pelanc, Perk, Peskar, Petek, Petk, Petrač, Petračeva bajta, Petrov, Petrusc, Picl, Piškovc, Plešnar, Pogoreuc, Pošta, Pot, Povpk, Poženel, Primc, Primč, Puc, Punker, Radovc, Radovc, Rejčan, Rejčnkova bajta, Remic, Sajovic, Samojedec, Serš, Siherl, Simovc, Skalar, Skrotnik, Slavc, Smole, Sotlar, Sotler, Stara Pošta, Storž, Strojar, Sumajezdova kovačnica, Supan, Šebenik, Šebenikov maln, Šefuc, Šenčur, Šimc, Šimen, Šimon, Škof, Šlanger, Šlefe, Šola, Špacapan, Špilar, Šrajova hiša, Štefe, Štefel, Štefic, Štehc, Štekelj, Šteklova bajta Šuštar, Ta stari Štekel, Terčk, Terpin, Teršar, Tomaž, Tomenčk, Tominc, Tomle, Tonc, Toncel, Tonček, Tone, Trebč, Troha, Trtovc, Turk, Turkov maln, Urban, Urbanč, V malnu, V zelenici, Valant, Veber, Virant, Vodamč, Zakovšek, Zaloški, Zenc, Zogar, Zupančič, Zupančk, Želodnik, Žiberšan

Dodana opisa za izvor priimkov [ts]; dodano 20.12.2017:

Kalan, Kalander

Dodani oz. dopolnjeni opisi za izvor priimkov [ts]; dodano 23.10.2017:

Čertalič, Črtalič, Delčnjak, Dobrina, Jermol, Jeromel, Jeromelj, Jerončič, Lemež, Lešnjak, Podstudenšek, Rovere, Slejko, Slokar

Dodana hišna imena za Kozarje (žu. Dobrova) in Dvor (žu. Šentvid-Ljubljana) [mifr]; dodano 23.10.2017.

Dodana opisa za izvor dveh priimkov [ts]; dodano 20.11.2016:

Krašan, Hrašan

Dopolnjeni opisi za izvor priimkov [ts, sm]; dodano 15.11.2016:

Bardorfer, Berdajs, Berdavs, Binder, Binter, Brdajs, Bulc, Bulovec, Cvetrežnik, Čad, Čadej, Čadež, Dragman, Florjánc, Jelševar, Jevševar, Juvančič, Krečič, Lapanja, Lunar, Milok, Muc, Petrič, Premutta, Ramuta, Rom, Rome, Ropoša, Rovtar, Skvarč, Skvarča, Širovnik, Škrobar, Škvarč, Škvarča, Terčelj, Trkman, Žerovnik, Žirovnik

Hišna imena žu. Ljubljana Črnuče (SA 1789-1906); [krto], dodano 2.5.2016

Ahec, Alešovec, Ambruž, Amerikanec, Andrej, Andrijaž, Anzelj, Balant, Bantin, Bavček, Bedenk, Bregar, Bendel, Bezir, Birt, Bitenc, Bognar, Bošte, Boštjan, Boštjanovec, Bregar, Brence, Brinovec, Brodnik, Butovec, Cedilnik, Cenk, Cesar, Colnar, Cunder, Čiček, Čižman, Čoban, Dane, Dermavs, Dobravec, Dobravski, Ferbar, Fertičar, Fink, Florijan, Fortuna, Fuč, Gameljčan, Gašper, Gerčar, Gerkman, Gorišek, Grega, Gregor, Gregorič, Gregorijan, Gregorš, Gričar, Grogec, Grogorš, Guštin, Hribar, Ipavčič, Ivan, Jagovec, Jaka, Jakec, Jakel, Jakelj, Jakop, Janez, Jasek, Jemec, Jereb, Jerman, Jernač, Jernejovec, Jesih, Ješte, Jože, Jurij, Kačar, Kajža, Katernik, Katrež, Koderman, Korenin, Kotnik, Kovač, Kralj, Krnc, Ličen, Lipe, Lorenc, Lukač, Lukman, Majar, Marica, Markovc, Matevž, Matic, Matičovec, Matija, Matjak, Mežnarija, Miha, Mihel, Mikavc, Miklavec, Miklavževec, Mink, Mlin, Mlinar, Moder, Moškernik, Možič, Murenc, Napotnik, Oblak, Ofer, Ožbin, Pavla, Pavle, Pečar, Pečnikar, Pekle, Pepa, Peskar, Peter, Peterc, Petrič, Podboršek, Primož, Rahot, Rak, Ribič, Ringofen, Rogovilec, Roževec, Ručigaj, Satter, Semek, Sešek, Snoj, Stebej, Stele, Sterniš, Strašovc, Suša, Šemek, Šimen, Šlekar, Štupica, Šubel, Šubelj, Šuštar, Terbolec, Tkalec, Tomaževec, Tone, Tratnik, Ucman, Urbanovec, Viderčan, Vidmar, Vidovec, Vinko, Vožar (Ložar), Vrabec, Zotlar, Žehtin

Dopolnjeni opisi za izvor priimkov [ts, sm]; dodano 3.4.2016:

Brilej (Brili, Brilly, Brilli), Čahuk, Golhleb (Golihleb), Jelovšek (Ilovšek), Kropušek (Kropovšek), Kuzma (Kozmos, Kozmus, Kosmos), Letonja (Letonje, Letojne), Oman (Ohman), Pišot, Pušnik, Senič, Škorja, Škufca, Štabuc (Štabus, Stabus), Zajšek

Začenjamo dodajati dokumentirane najdbe starih priimkov pred letom 1700

Star priimek je dodan pri posameznem priimku z uvodom "Priimki pred 1700:"

Novi ali dopolnjeni opisi za izvor priimkov [ts, ms, fum]; dodano 23.2.2016:

Aber, Ančimer, Badalič, Bakija, Balkovec, Bavčar, Bezamovski, Bole, Bolko, Bolkovič, Boškin, Budal, Budau, Cvikl, Čebron, Čebron, Doljak, Dominko, Drofenik, Drovenik, Enčimer, Franko, Granda, Grande, Grandič, Grando, Grandošek, Grandovec, Hergula, Jambrovič, Jambrović, Jurečič, Kadunc, Kališnik, Kampijut, Kampjut, Kartuš, Kerč, Kok, Korelc, Korelec, Korelić, Krajnik, Krč, Krmelj, Kroflič, Lap, Legnar, Legner, Medveš, Merčnik, Meričnjak, Mervar, Mesec, Mežnarček, Mohar, Mošnik, Mrvar, Nečemar, Nečemer, Nečimer, Ober, Ostanek, Paučič, Pezamovski, Piskar, Počič, Polanc, Polanec, Poličnik, Poljanec, Porenta, Potočnik, Rebol, Rebolj, Rebov, Rusjan, Saje, Sedeljšak, Sonce, Šegula, Šemrl, Šemrov, Šepec, Šepetavec, Škabar, Škapin, Špec, Špetič, Trček, Trofenik, Umer, Uzman, Vehar, Velenšek, Voljkar, Volkar, Volker, Vrtovec, Zajc, Zajec, Zavec, Zavrl, Žinko, Žist, Žišt

Dodani opisi za priimke [ts, ms]; dodano 23.3.2015:

Androjna, Avguštin, Avsenik, Baloh, Besednjak, Bitenc, Cafuta, Carli, Cigale, Cukjati, Čar, Čofati, Dobovišek, Erbus, Ferlež, Fijavž, Flajs, Gantar, Gerželj, Habič, Hostar, Hostnik, Istenič, Klemenčič, Kohek, Komac, Koželj, Kretič, Kupec, Kurbos, Kurbus, Leban, Lisec, Močnik, Nograšek, Obštetar, Osenar, Ovsenek, Pehani, Pelhan, Pelikan, Peljhan, Petaros, Peterca, Poglajen, Predikaka, Puconja, Rački, Repec, Rosulnik, Sadar, Slameršak, Soršak, Stožer, Strmšek, Šček, Ševerkar, Škedelj, Štefančič, Tršinar, Tušar, Usenik, Valjavec, Višček, Vrečič, Zelenec, Zupanič

Dodani opisi za priimke [ts]; dodano 17.6.2014:

Zore, Valjavec, Grahek, Ovsenek (povezano tudi z Avsenik, Ovsenk, Usenik, Ovsenik)

Dodani opisi za priimke [krgo, ts in tj]; dodano 11.3.2014:

Bohorč (povezava: Bohorič), Brzin/Berzin, Cetin, Deržič, Kernev, Keržan, Kržan, Šibal, Štrajn, Volčanšek, Vučajnk, Wiesner

Dodani opisi za priimke [krgo]; dodano 30.12.2013:

Kreačič, Tolas, Tompa

Dopolnjeni opisi za priimke (dodano 11.12.2013):

Ažman, Emeršič, Košmelj, Košmerlj, Mahnič, Minodraš, Obid, Pegam, Polončič, Povše, Pretnar, Stanovnik

Priimek Bratina; [mati], 15.4.2013

Hišna imena v žu. Svečina (R 1835-1911); [sial], dodano 26.3.2013

Benhart, Brus, Čerče, Černosupnik, Drobir (Trobir, Trobier), Fister, Floher, Fluher (Floher), Gamse, Golar, Grajn (Grein), Helena, Hitinger, Holler, Jakope, Jarec, Jitej, Kapec, Kašovec, Kauc, Kermauc, Komar, Kos, Kožuh, Kremauc, Kreps, Krof, Kušter, Lenart (Lenhart), Marosl, Mukenauer, Mulc, Pahernik, Pec, Plešivec, Rath,Skrinjar (Skrinjer), Slednik, Smrslinjak, Steinbergpahernik, Škapec, Šorman, Štandl, Štaudeher (Štaudeger), Štraus, Themeth, Toman (Thoman), Tome (Toni), Trinkaus, Veber, Vreg, Weis, Wreg, Zeinper, Županec

Hišna imena v žu. Sv. Jurij ob Pesnici (R 1835-1911); [sial], dodano 27.3.2013

Klampfer, Lah, Požauko; nekaj hiš ima kot hišno ime žensko ime (Terezija, Antonija, Marija ...), večina hiš v knjigi krstov nima vpisanega hišnega imena.

Hišna imena v žu. Rova (SA Rova 1753-1847), [pffr], dodano 26.3.2013

Anderlet, Andrejček (prej: Alenček), Andrejouc, Babič, Beden, Bider (Wider), Bitenc, Boštek (Boshtek), Bunček, Cehtan (Zehtan), Cesar, Čeh,Dimc, Florianček, France, Gerčar,Goleš, Bolte, Gošte, Grogouc, Hudman, Jernejovc, Keber, Koberšina (Kobershina), Kočar (Kozhar), Kordin, Kosel (prej: Petrovec), Košak, Lekan, Markovc, Martinc, Matijouc, Mežnar, Mlakar, Močnik, Opaltar spodnji, Opaltar zgornji, Pehčan, Petek, Pikovnik, Pirc, Premk, Primc, Rep (prej: Rode), Sivec, Skopec, Sodovc, Stegne (Stegnar), Stražar, Svetlin, Svetlinova kajža, Šelišnik (Shelishnik), Šepin (Shepin), Šinkovc, Šuštar (Shushtar), Urh, Zgornji Osolin, Žagar zgornji

Hišna imena v žu. Sv. Križ nad Mariborom (R 1834-1918); [sial], dodano 26.3.2013

Ahec, Bicman, Boj, Breznik (Brezner), Bute, Čečnjak, Čepe, Črvič, Čuman, Dermičen, Dobaj, Dremel, Drobižar, Fansl, Flakus, Freyhern, Germ, Germov mlinar (Grmov mlin), Gornji Kocet, Gornji Plož, Hainc, Hanzl, Hanžlak, Haudin, Hausenbah, Henšlak, Hlade, Hladej, Hojč, Hojnik, Honšlak (Haushlag?), Hren, Jakec, Jamnik, Jarčič, Kart, Kartžnidar, Kermon (Kremon), Klamfer, Klemen, Kočevar, Kočnik, Količ, Korošec, Kraut, Maček, Mesner, Minkel, Minklič, Mlačnik, Možič, Namestnik, Nebašec, Obert, Pahernik, Pečnik, Pečuh, Pehan, Pertl, Pertlak, Petnik, Petrič (Petrč), Petrlak (Prtlak), Pipuš, Plahte, Plož, Pohernik, Požgan, Praprotnik, Pušnik, Raučer, Rečič, Rožič, Runf, Smonik, Smonikov mlinar, Sp. Hojnik, Sp. Nebašec, Sp. Plož, Sp. Vaude, Speiser, Sternad, Šajdenker, Šiker, Šlunc, Špajzer, Temerl, Terbižer, Tinče, Tojzl, Trampuš, Trbižan, Vodopivec, Vrabl, Zg. Hojč, Zg. Vaude, Žavcer, Žlunc, Žolna, Žuna, Žunko

Hišna imena v žu. Vodice (SA 1852); [mefr], dodano 3.3.2013

Adam, Adamic, Ahec (Ah'c, Pr Ahc'), Ahec (Ah'c, Pr Ah'c), Aleševčeva kajža, Aleševic (Aléševc), Alešovc, Aliaž, Aljaževa kajža, Andrejčik (Pr Andrejčk), Andrejčkova kajža, Andrejevic (Andrejevec, Andrejovc), Anzetovc (Anžetovc, Anžkov, Pr Anžk'), Anžek (Anž'k), Anžetovc (Anžetovc, Pr Anžét), Balantovc (Bavántovc), Baliž (Balížov), Bašel (Pr Baseln'), Bašelnova kajža, Bebér (Pri Bebru), Bečan, Belcjan (Belcján), Benda (Pr Bendovc), Benka (Benk, Pr Benk), Bergantova kajža, Beržnik (Bržnik), Bevčič, Biček, Bidov Tomaž, Bidovc (Pr Bovc), Bidovic (Bidovc, Pr Bidóvc), Birtič, Bitičman, Blazetovc (Blažetovc, Božetovc, Božetov), Blažetovc (Božétovc), Blažič, Blažon (Blažón), Boltar, Boltek (Boltovi, Pr Boltóvc), Boltovc, Borms, Boštek (Pr Boštk'), Brajnovc, Brank, Brauhar, Brauharjeva kajža, Brecel (Brecl), Brezar, Cestnik, Corn, Curk, Čarman, Čerin, Černe (Čern'), Debevc (Debevec), Debevceva kajža (Debevčeva kajža), Dežar, Dovjak, Dragel (Dragelnov), Drekar (Drekár), Drekar (Pr D'karj'), Drešar, Drobnicar (Dobničar), Eršaj, Eršajeva kajža, Farovž, Farovžka kajža (Farovška kajža), Ferjanc (Pr Frjankrj'), Ferjánc, Francek, Frenkov, Gašper, Gašperčik (Gašperček, Gašprč'k, Pr Gašprčk'), Gobidovc, Gorjanc, Gorni Pipan, Gorni Rebola (Gmajniški Rbou), Gorniga Rebola kajža, Gosar (Gosár), Gosar (Gosár), Gosarjeva kajža, Govc, Grabez (Grabec), Grad, Gregorevc (Grogovec, Grógovc), Gregorjevic (Gregorjevc), Grogel (Groglnov), Grojzdek (Pr Grojzdk'), Gubanc (Gbanc), Guzovc (Búzovc), Hab', Hace (Hac', Pr Hacét), Hafner, Hočevar, Hrastar, Hromc, Hrovat (Hrvat, Hrvatov), Hudomal (Hudomav, Hudomavovi), Hudomalova kajža (Hudomavova kajža), Inglič, Ingličeva kajža (Inglčeva kajža), Ipavc, Ivan (Iván, Pr Iván), Ivan, Ivanova kajža (Ivánova kajža), Jakčevic (Jákčovc), Jakelnovc, Jakop (Jakopov), Jakopin, Jakopovc, Jan, Jančic, Jančičeva kajža, Janez, Janežčeva kajža, Janežič (Pr Janešču), Jarc, Jegrišek, Jelenc, Jeraj, Jerajeva kajža, Jeras (Jerás, Jerásov), Jergec, Jerman, Jermanova kajža, Jernaj, Jernejevic (Jernajovc), Jernek, Jeršel, Jeshar (Pr Jesharj'), Ježevic (Ježovc, Pr Ježovc), Jirsel, Jožefovc, Jožefovčeva kajža, Jožek, Jurjevčeva kajža, Jurjevic (Jurjevec, Pr Jurjovc), Kadiuc, Kadivc (Pr Kadivc), Kadivčeva kajža, Kaplanija, Kapovc, Katernik (Katernék), Kavsel, Kavternik (Katernek, Pr Katernek), Keržič, Kimovic (Pr Kimovc), Kmetič (Pr Kmeč), Kmetičeva kajža, Knez, Koblanc (Koblánc), Koblančeva kajža, Kočar, Kodran (Kodrán), Kolár (Kovár, Pr Kovárji), Kolesár, Komar, Konček (Kouček, Pr Koučk'), Kopač, Kopitar, Kosmač, Koštomaj, Kovač, Kovaček (Kovač'k, Kovačkóv), Kovačeva kajža, Kožar, Koželj (Kožélj), Krajcer, Kramar, Kramarjeva kajža, Krevs, Krizaker (Krišekar, Pr Krišekarj'), Kubel (Kub'l, Kúblov), Kublova kajža, Kufic (Kufec, Pr Kúfcu), Lančič (Vančič), Lazar, Lipar (Pr Liparj'), Ločnar, Lončar (Lončár, Pr Lončárj'), Lončar (Voučar, Voučarjev), Lorenčik (Vrnčnik, Pr Vrnčnik), Lovreč (Lovríč, Pr Lovríč), Lovrenc, Lukec, Lužar, Maček, Majdnek (Majnek), Majdon (Majdón), Majeron, Mandergar, Marenka, Markuševa kajža (Merkúševa kajža), Martin (Martinovec), Martinc, Martinčeva kajža, Martink, Martinovc, Martinovec (Martinovc), Martinovše, Mat' (Pr Matéč), Mateča kajža, Matevzel, Matevzkova kajža, Matevzovc (Matévžovc), Matevžek (Pr Matevšk'), Matevžek, Matevžkova kajža, Matiček (Pr Matičk'), Matija (Matíjovc), Matijevíc (Matíjec), Matijovic (Matijovec, Pr Matijovc), Matizel, Matjak (Mtjak), Matjažik (Pr Matjašk'), Mažovic (Mazovc), Mehec (M'h'c, M'hčóv), Merjasic (Pr Merjáhc'), Merkúš, Merš' (Mrš'), Merš' (Pr Mršét), Mežnar (Pr Mežnarčk'), Mežnarija (Mežnar, Pr Méžnarj'), Mežnarija (Mežnar, Pri Mežnarju), Miha (Pr Mih), Mihelovc (Mihevovc), Mihelovčeva kajža (Mihevovčeva kajža), Mihevc (M'hevc), Mihovc, Mihovt (Pr Míhovt), Miklav (M'kvav), Miklavova kajža (M'kvavova kajža), Miklavževc (Miklávžovc), Mlinar (Mlinarjeva kajža), Mlinarjeva kajža, Nadovlek (Nadólek), Nimer (Pr Nimr'), Ocepek (Pri Ocepku), Odrun, Odura, Orel (Pr Orl'), Orlova kajža, Osel (Osu, Pr Voslu), Osel (Vosu, Pr Vósv'), Osel (Vosu, Voslov), Oslova kajža (Voslova kajža), Ovčak (Ovčák), Pangr' (Pr Pangrét), Pangré, Pavliček, Pávovic (Pávovec, Pávov), Pek, Pergov (Pergóv), Perlesnik (Prles'nk), Petelen (Petelin), Petran, Petrovc (Pétrovc), Petrovčeva kajža, Petrovéc (Pétrovc), Pinc, Pipanova kajža, Plesovc (Plezovc, Pr Plezovc), Plevevc (Plavovc, Plavovč'k, Pr Plavovčk'), Plevevc (Pr Plevévc), Plezovic (Plezovec), Podlesníkar (Pošníkar), Podlipec (Pr Podlipc'), Podlipec, Polanc, Pomejak (Podmejak), Porenta (Pr Porént), Portež, Požar, Prek, Prekova kajža, Pri Tomaž (Tomaž), Primic (Princ, Pr Princ), Primic, Primoževic, Purgar (Pr Pudgarj'), Purgar, Pustotnik (P'stotnek), Pustotnik (P'stotnik), Rahne (Rahné), Rahót (Pr Rahót), Rak, Rakova kajža, Rebol (Rbou), Rebol (Rébov), Rebola kajža, Rebolova kajža, Repnik (Repnek, Repnekov), Repnikova kajža (Repnekova kajža), Resman, Resmanova kajža, Rojceva kajža, Rojčeva kajža, Rojic, Rotar, Rotikar (Pr Rtikarju), Rožman, Rožmanova kajža, Ručgej (Rúčgej), Sedlar (Sedlár, Sodvár), Seršen (Sršén), Sirnik (Sirnk), Sirnikova kajža (Sirnkova kajža), Skufic (Škufič, Škufčov), Skutnjek (Skutnek), Smerekarček (Smerékarček, Pr Smerékarčk'), Smodivc (Pr Smódivovc), Smole (Smol'), Smoleča kajža, Smrekar (Pr Smrekarj'), Smrekarjeva kajža, Soseskua kajža (Soseska kajža), Sovinc, Spodni Pipan, Sršenova kajža, Stantarjeva kajža, Stare (Star'), Stopar, Šesek, Šetinc, Šetinčeva kajža, Šimen, Šimnova kajža, Šimnovec (Šimnovc), Šimnovic (Šimnovc), Šklemfež, Škrabar (Pr Škrábarj'), Šmarna gora, Šolmostrija, Špehar (Špehár), Špenko (Pr Špenk), Špenkova kajža, Špicel (Špicl), Štantar (Pr Štantarj'), Štefánc, Štumfek (Pr Štumfk'), Šubel (Šubelj, Pr Šubeljnu), Šubel, Šubelnova kajža, Šukovc, Šuštar (Pr Šuštarj'), Šuštarček (Šuštarč'k, Pr Šúštarčk'), Šuštarčkova kajža, Thomaž, Tink, Tišler (Pr Tišlerj'), Toman, Tomažek (Tómažek, Pr Tomažk'), Tomaževčeva kajža (Tomažova kajža), Tomaževic (Tomaževc), Tomažin, Tonček (Pr Tončk'), Toni (Pr Tonin), Trampuš, Trebevšek (Trbevšek), Ukan (Uk'n, Ukanov), Ukec (Pr Ukc'), Ustin (Usti, Uštin), Vagner, Vahtar, Vehar (Pr Véharj'), Visec, Zagode (Zagode', Pr Zagodét), Zamuda, Zamudova kajža, Zaverl (Zavrlovi), Zaverlova kajža (Zavrlova kajža), Zelenc, Zepan, Zlat' (Pr Zvatét), Zmajc, Zmajcova kajža, Znamenšek, Zor, Zorin, Zorn' (Pr Zornét), Zorova kajža, Žangajeva kajža (Žargejeva kajža), Žargej, Žepan, Žepanc (Španc), Žepančeva kajža, Žepanova kajža, Žigovc, Žimant, Žimantča kajža (Žimantova kajža), Žnidar, Žurbi, Žurbijeva kajža

Hišna imena v žu. Ljubno ob Savinji (SA ~1834), [rome], dodano 1.3.2013

Adam, Anda, Andrej, Andrejčk, Apat, Arkleben, Atelšek, Atelškova kajža, Babič, Bajs, Balet, Batel, Bezen, Božič, Božičeva kajža, Brenk, Budna, Bukovnik, Čufej, Derče, Dergovnik, Deternik, Dežnik, Dlopst, Dobrovnik, Dobrovski Anže, Domink, Enžk, Erjavc, Fašun, Ferber, Fergel, Filež, Filipc, Fludernik, Forštner, Francelak, Fročnik, Furland, Fužir, Gervol, Globočnik, Glojek, Golačnik, Gomaze, Gornač, Goršek, Grabner, Grega, Gregorc, Gril, Grobelnik, Grudnik, Hariž, Hojnik, Hribernik, Jakč, Jamnik, Janez, Jeraj, Jerče, Jerl, Jezernik, Johc, Jordan, Jošk, Jozel, Juvaničnik, Kadunc, Kaker, Kakrič, Kamnetnik, Kamničnik, Kij, Kladnik, Kogovnik, Kolenc, Konc, Kopušar, Korošec, Koroški šošter, Kotnik, Kovšak, Kozel, Kremžer, Krilez, Kronc, Krumpačnik, Krumpačnikova kajža, Krznar, Kumeršek, Kumprej, Kušman, Lah, Lahov Tona, Lenko, Lesjak, Lipold, Lipovd, Liznek, Logar, Lojen, Lomšek, Lorbežnik, Lork, Luka, Marčink, Marovt, Marovtova kajža, Matičk, Matijovc, Miglač, Mihc, Mlaker, Murc, Nack, Natel, Ogradnik, Ogrizek, Operčan, Orešnik, Osel, Ovčic, Patnoštrovc, Pavl, Paže, Pekovnik, Pentur, Peter, Peter na klancu, Peterc, Petovčnik, Pirnik, Plaznik, Poberin, Podlesnik, Podmočan, Pogorevčnik, Pokler, Poreze, Port, Potnik, Požežnik, Praznik, Primožič, Pucl, Purčk, Purkart, Rajzer, Ramšak, Ramšak, Rastovčnik, Ravnčnik, Rep, Repelska kajža, Repelšek, Rešetar, Rešetarč, Retko, Revizer, Rezar, Rezarjeva kajža, Režal, Rigelnik, Roban, Robnik, Ročnik, Rosulski mežnar, Rotel, Rotko, Rožman, Sedelšak, Sedmak, Sirc, Solar, Sovdatovc, Sp. Detmar, Sp. Ferber, Sp. Grudnik, Sp. Klobučar, Sp. Kovač, Sp. Mlinar, Sp. Škerbič, Sp. Župovc, Stenšak, Sušnik, Šemprimoški mežnar, Škrubej, Šloser, Špeln, Špičnik, Štekner, Štepihar, Štuler, Šturmovc, Švegelc, Švegl, Taško, Tišler, Tkavc, Tomažovc, Tona, Tonče, Tostovrška pustota, Tostovršnik, Tratičnik, Tratičnikova kajža, Tratnik, Urbančk, Urmaher, Valentin, Verko, Vidmar, Visočnik, Volovlek, Vrabc, Vrtnik, Zabreznik, Začnik, Zadnik, Zalesnik, Zavrl, Zg. Detmar, Zg. Grudnik, Zg. Kovač, Zg. Mlinar, Zg. Škerbič, Zg. Župovc, Zrno, Žagmešter, Žovne, Žovnetova kajža, Žulc

Hišna imena v žu. Cirkulane (Francisc. kat. 1824/25; R Cirkulane 1836–1871; SA Cirkulane ~ 1900); [prma], dodano 3.4.2012

Bákuša, Barún (Barón; Korejkar), Beloglávec (Drajsigar), Beloglávec, Benc, Bezgóvec (Weskowetz), Blóžak, Brk (Werk; Fidabar), Búšak, Ciglár, Ciglár (Keber), Čáput, Čep, Čópih (Tschopich; Žüpski), Čuček (Brk), Düh (Jürovski), Fílač (Wöllaz), Fílipi (Kader), Forko (Žumbar), Forstner (Korejak), Gamza, Gerpa (Zerpan; Tomašinec), Grabérski (Sabersky), Grégec, Gréguš (Debelak), Hórvat, Hóstjak, Hrastínski (Raschinsky), Hreš, Hreš (Korejak), Hreš (Smetko), Hreš (Wresch; Kamenar), Hüdek (Kovač), Humíčki, Humski, Jozel, Jürčina, Kámenar (Kaminor), Klinc, Kókol spodnji, Kostájovec (Kostainovetz), Kostájovec (Kostainovetz; Frján), Kostájovec (Kostainovetz; Jürčina; Téček), Kováč (Hüdek), Krajnc (Brec), Krápec, Krláčec (Krischlaschetz), Kubávski (Drnékovič), Küpač, Kurát, Lábiš, Lábiš (Krapec), Léček (Letscheck), Lékinec, Lésjak, Lévak (Lewach), Medved, Mejánski, Mejski (Oreški), Miklávž, Míšak (Wischag), Nihír, Oréški, Páter (Korénski), Petája, Petája (Židov), Petrínek (Andrejček), Petrüs, Pléfkač, Pŕper (Humíčki), Répnik (Plefkač), Rgéc (Tomašinček), Rgéc (Humski), Rüžni (Ruschin), Ržák (Reschak), Ržák (Rischak; Celinski), Smetko (Schmetko; Jánškač), Stŕmski (Parmsky), Stúdenc (Korénski), Svŕžina, Špeh (Žüpski), Štalékar, Štéfek, Tíloposka (Dugoski; Ržak), Tinko, Tínoša

Hišna imena v žu. Tunjice (SA 1753-1837, R 1797-1887), [tj], dodano 25.2.2012

Per zgornim Beršeku (Bersheku), Per Bitenu, Per Borcu (Borzu), Per Cirju (Zirju), Dolenc; Per zgornim Dolencu, Per Golobu (spodnim), Per Gradišeku, Per Grilovšeku, Per Kavšelnu, Per Keršovtu, Per Kertu, Per Komatarju, Per Korbarju, Per zgornim Kosirniku, Per spodnim Kosirniku, Per zgornim Košišu, Per spodnim Košišu, Per Križekarju, Per zgornim Lanišeku, Per spodnim Lanišeku, Per spodnem Mevžeku (Mevsheku), Per Mežnarju, Per Mohtu, Per Oborhu, Per Resmanu, Per Sedušaku, Per Slanovcu, Per Steletu Birtu, Per Strehovcu, Per Šepanu (Shepanu), Per Torkelnu, Per Ukovšeku (Ukovshiku), Per Urankarju, Pri Verovšeku (Verovshiku), Per Žerjavu (Sherjavu), Per Žumru (Shumru)

Hišna imena v žu. Žalna (SA 1786-1873, 1802-1894), [tj], dodano 29.2.2012

Adamc, Amčnik, Ancelj, Antonovic (Jakopovic), Anzle, Bacelj (Novljan), Bahovic, Bancerle, Bečnik, Berlanček, Berle, Berletovc, Berletov Franc, Bernardovic, Bernardov, Birt, Blahar, Blaharjov pri cerkvi, Blaže, Blažic, Blek, Boben, Bobne, Bobnič, Boh, Bošte, Boštek (Boštik), Boštjan, Brinovic, Cent, Cezelj, Cuzelj, Česnarjeva koča, Češnovar, Čezelj, Devčar, Dulhar (Dulher), Duža, Erjavc, Erjavčov iz Kriške vasi, Fink, Fleten, France, France(tov), Gaber, Gabrijel (Martinik), Gabrijel (Janez), Gabrijel Doljni, Gabrijelov France, Garbas, Geranča, Gerdin, Golobar, Gregorjovc, Gregorjova kajža, Gregorjov Martin, Gruden, Grum, Habjan, Habjanov Janez, Hlamuder, Hrust, Hvalovc, Ihan, Irgan, Jaklič, Jakopčik (Kobilekar), Jakopovic, Jamrovic (Matija), Habjanov Janez, Janezovec (Janezovic), Anzletov Janez, Javornik, Jerač, Jeračov Anton, Jeranča, Jernač (Jernac; Kadunc), Pri Jerneju, Jernejček (Jernejčik), Jernejček (kasneje Stajarčova kajža), Jernejčik, Jernejček, Jernejček, Jerom, Balžičov Jožef, Ahlinov Jur, Lampretovi Jur (Pri Jurju), Juri (Pri Jurju), Jurjov (Ahlinova) kajža, Kajžar, Kankara, Kastelc, Klemen, Kocijan, Kočijaž (Kočjaž), Koščak, Kotar, Kovač, Kovačik, Kozbar, Kozinc, Krajček Janez, Krajčekov Tone, Stari Krajček (Krajčkova kajža), Krančan (Krančen), Kruljc, Kuhar, Kukec, Kunštik, Lah, Lampret, Lesar, Lichtenberg (grof), Lipar, Lukman, Lužar, Majarčik, Marka, Martanc, Martin, Gregorjov Martin, Gabrielov Martinek, Maseljčar, Matevž, Matevžova Mica, Matic, Fletnovi Matic, Matic (Opaldar), Matiček (Žnidar), Matiče, Matija, Matijovc, Matozelj, Meklaj, Mencal (Mencalj), Mežnar (Mežnarija), Matevžova Mica, Mihovc, Miklavčič, Mohor, Nace, Novak, Novlan, Opaldar, Osmuk, Osmukova kajža, Ozmic, Pahle, Pavčič, Pavle, Peskar (Stari Peskar), Pilar (Bahovicova kajža), Pirkar, Planinšek, Planinšekova kajža, Platar, Pleše, Plešetov Šuštar, Plešetov Anton, Poderžaj, Poderžajeva kajža, Pokle, Pokletov Janez, Primc (Primec; prej Purkelj), Primožnik, Primžek, Psik, Puh, Purkelj, Remic (Silvester), Rihtar, Pri Robertu, Savšek, Sedlar, Sedlarjov Janez, Silvester, Sivic, Skončnik, Skončnikov Jože, Slajc, Spiža, Stopar, Suharebernik, Svinar, Šaver, Ščitnik, Sčitnik, Šimen (Šimon), Šimen (Šimnov Janez), Škerjanc (Škerjanec), Škrabe, Škrabec, Šlajpah, Štajerc (Stajerc), Štajercova štacuna, Štibernik (Kovač), Štupnik (Stupnik), Šuštar, Šustarjova kajža, Šuštar (Kovač), Švajder, Švoljba, Tempa, Tičar, Tomaž, Tominc, Tomle, Tomletov France, Tuc, Turk, Urh, Verbe, Verbic, Verbičovo (Vrbčev Jože; prej Ahlin), Vidic, Vidcova kajža (Vidčova kajža; stari Ozimic), Vorijak, Vovk, Zajc (Zajic), Zalar, Zalarjov (Zalerjov), Zaplat, Zaplatan (Zaplatar), Zaplatanov Franc, Zernic, Zupančič, Zupančicov šustar, Žebran, Želnikova kajža, Žepan, Žgajnar, Jernej Žgajnarjov

Hišna imena v žu. Vrh – Sv. Trije kralji (SA Sv. Trije kralji na Vrhu 1832: 1760-1894); [tj], dodano 29.2.2012

Abreht, Abrehtova bajta, Anžon (Anshon), Anžonova bajta, Bajt, Berdnik, Brence (Brenze), Bugič, Česen, Česen v grapi, Češmel (Zheshmel), Češmelova bajta, Dolinar, Francek (Franzik), Gošar (Goshar), Hlevišar, Hlevar, Jakopič, Jereb, Jerebova bajta, Jerebc (Jerebz), Katre, Kerže (Kershe), Krajar, Krajarjovi malen, Laver (Lauer), Maselc, Mataja, Matajova bajta, Matajec (Matajc, Matajz), Merkant, Mogan (Magon), Magonova bajta, Petrač (Petrazh), Petračova bajta, Rasosa, Rudolf, Rudolfva, Rudolfova bajta, Sova, Sovetova bajta, Stomeršek, Šala (Shala), Šimon (Shimon), Škerbina, Škerjanc (Shkerjanz, Škrjanec), Šoštar (Shoshtar), Špehar (Spehar), Štrajt (Shtrajt), Šubic (Shubiz), Šurk (Shurk), Tratar, Treven (Treun), Verbanc (Verbanz), Žakel (Shakel)

Hišna imena v žu. Videm (ob Savi), (SA Videm 1868; 1901-1913), [tj], dodano 29.2.2012

Adamič, Gvardjan, Hrovat, Kaplanej, Kotrešič, Kungl, Lopatna, Poluc, V Potočah

Dokončana izhodiščna oblika leksikona

(stanje 2007; pri krajevni porazdelitvi je namesto % število nosilcev priimka; zapisovanje je poenoteno; odpravljeno nekaj napak); dokončane so črke: A, ...

Hišna imena v žu. Kostanjevica na Krki (SA Kostanjevica na Krki ~1820), [tj], dodano 12.2.2012

Adam, Andraš, Blanč, Brajdic (Brajdiz), Colarič (Zolarizh), Dulc, Francon, Glažar, Hodnik, Jeriček, Kekec (Kekez), Krajnc (Krainz), Levak, Mahalč, Martinek, Mateze, Mihle, Mlin (Mülln), Malnn, Pajer, Reberničar, Štamfl (Shtamfl), Šval (Shval), Tišler (Tischler), Vodopivc

Hišna imena v žu. Krašnja (SA 1782, 1787-), [tj], dodano 12.2.2012

Andrave (Per Andrave), Blekar (Blekarza), Boštek, Boštjan (Boshtian), Bregar (Wregar), Brinovec (Brinouz), Cjasovc (Ziasouz), Col (Zol-Casa), Cucek, Čerš (Zhersh), Florjank, Grabnar, Gregovc, Gril (Grill), Hajdnar (Haydnar), Hobut (Grill), Hren, Jakčov (Jakčovek, Jakzhovek), Jamšek, Jernačkov, Juteršek, Kašnek, Kerštinovi (Šlosar), Kerštinovec (Kershtinoviz), Kerštinovc sgurni, Klopčič (Klobzhizh), Koncilja (Koncila), Korošec (Koroshz), Kovač (Kovazh), Kumer, Lavre, Lavrič, Lazar (Pri Lazarju), Lenarc (Lenarz), Levec (Leuz), Levičnek, Maren, Mataužovc (Mathaushouz), Mertenk, Mertinkeh, Mertinovc, Metka, Mežnar, (Pr) Mihaelet, Mik, Mikova hiša, Mikeln (Mikelnova casa), Mikovc (Mikouz), Mitelnovc (Mitelnouz), Mlinar, Mlinarjova hiša, Molendinum, Novak, Odamiš (Odamish), Odameš, Odank, Opaldar (Casa Purgar), Oparenk, Ošinouc, Pahutnek, Pančur, Pangerčevc (Pangerzheuz), Pečnik, Pervičnek, Peterc, Pipan, Planinc, Pogačar, Pohutnek, Potrata, (Pr) Premšet, Primat, Primček (Primzhek), Primožek (Primashk), Prodnek, Ratinovec (Ratinouz), Rešek (Resheg), Rus, Suša, Šimenc, Pr Škantet, Pri Škavarju, Pr Škrablet, Šprinc (Shprinz), Štorovk (Shtorouk), Štrukel, Šubij (Shubij), Šuša, (Pri) Tomaškot, Tomaškot spudni, Tomaškot sgurni, Tomažev (Thomashou), Tyrnava (Concilia), Ulčar, Urankar (Urankarjova casa), Urbank, Urhovc (Urhouz), Vajovec (Vojovec, Vojoviz, Vojouz, Vojauz), Valant, Valantin (Walantin), Valentinc (Walantinz; Oražem), Venerje (Wenerje, Šostar), Venerje (Tinče), Vork (Pervorku), Vouk, Vreznek (Wresnek)

Hišna imena v žu. Konjšica (SA 1754-1889), [tj], dodano 19.1.2012

Adam, Berdajs, Bevc, Cesar, Golobinčar, Grešičar, Hribar, Ibar, Janc, Martnjak, Matisel, Medvešek, Mlinar, Omahovc, Podlazemski (Podlasemski), Povšek, Praprotnik, Prošt, Resnik, Spodni Dolanc, Gorni Dolanc, Spodni Sivc, Gorni Sivc, Šampohar, Šemškovski, Šiman, Šuštar, Temenčan, Topole, Tratenski, Ubar, Vdovč, Verdjan, Vertačnik, Viderčan, Zahribčan

Hišna imena v žu. Prežganje (SA Prežganje 1825-1895: naselji Prežganje in Volavlje), [tj], dodano 19.1.2012

Andrejka, Anžakovec, Bačar, Bernardk, Blažetovec, Boštic, Boštjanovec, Bratun, Brunček, Bunder, Dežman, Dežmanova koča, Farovž, Francek, Getinc, Gostač, Grabnar, Gregor (bajta), Gregur, Jakec (bajta), Janeževa bajta, Janževec, Jeriha, Jur (bajta), Jurij, Juri na Bercih, Jurjev Anton (bajta), Kanc (Kunc?), Kavšek, Lanišar, Lavriševec, Marka, Marolt, Maroltova koča, Martinovc, Matišnik (Matišenk), Matišnikova Mica, Mertnačevc, Selan, Smrekar, Šomaštrija, Šomaštrova hiša, Terzin, Terzinov Miha, Na Tičenci (bajta), Tomc, Travnar, Travnarček (Travnarčik), Vartar, Verbič, Žpan

Hišna imena v žu. Dobrnič (SA 1766-1856), [tj], dodano 11.1.2012

Adamc, Andrejček, Ahčič, Anton, Anže (Anshe), Anžel, Anžur (Anshur), Avguštin, Mladi Barle, Stari Barle, Berjak, Bernad, Bernadova kajža, Berlog, Berze, Bernardek, Brlog (Berlog; Ghidovc), Stari Bingo, Bingo, Binkovlen, Boštanc, Bregar, Brinovec (Brinouz), Mladi Bolha, Stari Bolha, Cajsman (Zajsman), Cesar, Cimerman, Cvebel (Zvebel), Cvirk (Zvirk), Čavšel (Zhaushel), Čerček, Černe, Červan, Červanček (Zhervanzhik), Činšek, Dergučova kajža, Derguč, Stari Derguč, Dim, Ditrih, Erjavc, Erjavček (Erjavzhik), Erjavčkovi (Erjauzhk), Fergulc, Ferluga, Flis, Francek (Franzik), Douč (Lesar), Gerlca, Gole (Golle), Goleča kajža, Golek, Goleža kajža, Golob, Gorec (Gorc, Gorz), Gorčova kajža, Stari Gorc, Mladi Gorc, Gornik, Goršé, Goršeča kajža (po priimku Gorše), Gos, Gradnar, Gričar, Habé, Hrastar, Hribar (Podišček), Hrodeč, Hrovat, Hudeč (Hudezh), Huttman, Izidor, Jakec (Jakiz), Jakob, Jakop, Jamar, Stari Jamar, Jančič, Jankovič (Jankouzh), Pri Janezu (Per Janesu), Jernejov Janez, Jankel, Jankovič (Jankouč), Jerin, Jerni, Jordan, Jožetovi, Jugec (Wagner), Jur, Jurman, Karnik (Jakec), Kajža, Kajžar, Kajževec (Kajshavac), Kande, Kaplan, Kaplanček, Kastelic, Kastelc (Jakob), Kastelz, Katermon, Kerše (Kershe Kajsha), Keršé, Kislé, Klemen, Knap, Kocjan, Kokel, Konjar, Koren, Košir, Kotar, Kovač, Kovaček (Kovazhik), Kozel (Kosu), Kramar, Kralič (Kralizh), Krančan (Krajnčan), Krašovc, Kravcerca (Krauzerza), Krivc, Križ, Kuhar, Kuharca, Kumar (Kumer), Kurent (Šepec), Kužnica (Kushniza), Stara kuharca, Kresal, Lahan, Lajsman, Lesar, Luša, Lesjak, Ljubček (Ljubzhik), Logar, Luka, Lukajamc, Lukež (Lukesh, kajža), Malnar, Majzel (Majsel), Marinčič, Marjetičnik (Marjetizhik), Marko, Matija, Martinek (Martinik), Matevž, Matevž (Dočakar), Matiček (Matizhik), Meklé, Mekleč Anton, Mervar, Mesarko, Mežnar, Mežnar (Mežnarček, Meshnarzhik), Mikle, Miklavž, Motes, Movčič, Murn, Novak, Očjakar, Osel, Ovčakar (Matevž), Osliček (Oslizhik), Pajer (Zajc), Stara Pajerca, Pakar, Pales (Palesčik), Palest, Paté, Pateča kajža, Pavlin (Paulin), Pené, Peklinc, Pekol, Pekolin, Petanc, Petelin, Petelinc, Peterc, Pezdirc, Pintar, Pitan, Pitanova kajža (Skopičar), Pirc (Pezdirc), Plajharca, Planinc, Plavc, Podlišček (Podlishzhik), Popler, Potisk, Potiš (Marinšič), Potočar, Potrebuješ (Poterbujesh), Poznik (Posnik), Prebitek (Prebitek), Pucel (Puzel), Resnik, Resar kajža, Ribenčan, Rižnar (Rišner, Rishner), Rojc, Rugle, Santo, Sernko, Sever (Ukajanc), Sirk, Sivc, Skončjak, Skrun, Sladin, Slak, Slečan (Slezhan), Slejčan, Smerke, Smole (Smolé), Smolič, Smoličnik (Smolizhik), Stacon (Stazon), Sterpenik, Strajner (Pajer), Streha, Struna, Suša, Svinjarica, Šahtar, Šalamon, Šanc, Šarm (Sharm), Šepan (Shepan), Škander, Škerbé, Škrajnar (Škrajner), Šmajs, Šmarc (Shmarz), Šmé (Shme), Šnajcer, Špan (Shpan), Španc, Špec (Shpez, Spez), Špelič, Špelko, Špicek, Štacon (Shtazon), Štefé, Štepec (Stepiz), Štesek, Šterbenk, Kajža Šterbenk, Štoček (Štočik; Štočnik, Shtozhnik), Štrukel, Stari Šturm, Mladi Šturm, Šubic, Švenkel, Švenkel (Hribar), Terlep, Teršé, Testen, Tome, Tratar (Navrednik), Turk, Ulčar, Ulčarjova kajža, Unkar (Unker), Uršič, Vaupet, Vercé (Verze, Berce?), Vencetova kajža, Verbé, Vrigel, Zajc, Zalokar, Zoré (Sore), Žabar (Shabar; Jakob), Žebran, Žnidar

Hišna imena v žu. Zgornji Tuhinj (SA 1771-1855) in (SA Zg. Tuhinj 1900-); [tj], dodano 11.1.2012

Adamek, Andrej, Anže, Anževec, Balež, Bede, Bizjak, Blantinc, Bognar, Bohov (Pri Martinu), Boštni, Brance, Burkeljca, Cestnar, Čaber, Čarman, Drajar, Drolčevi, Erzar, Erzin, Felivijan, Fricelj, Gostač, Grabnar, Grabnar, Grošelj, Hace, Hack, Hribenk, Jakec, Jakovec, Jerčin, Jerič, Jerka, Jernač, Jernač, Jernaj, Jožk, Jura, Kaliž, Kaštnar, Katreška (Katrešk), Kavsar, Klančar, Klempin, Knap, Kodra, Kokar, Kokle, Kolénc, Kotnik, Kovač, Kovačev Andrej, Kožlakar, Kropivnik, Kveder, Lajmež (Pri Lajmiš), Lenart, Lipovšek, Lojze, Lukec, Majar, Maks, Matevže, Matija, Matija, Mehač, Mezel, Mežnar, Mihec, Mlakar, Mlinar, Mlinarček, Modrijan, Mohar, Moprovc, Novak, Ocvirk, Ocvirkova koča, Ofar (Oferjev), Oražem, Ožbek (Voškovi), Pajkelc zidan, Pajkelc leseni, Pavelčkov, Pavle, Pavletov, Pecman, Petelinšek, Petrič, Petrovc, Pibernik, Pirš, Pomole, Pomule, Posajavnik, Potisk, Potiskov gostač, Pri Janezu, Pri Martinu (Bohov), Primc, Primož, Primožek, Ravnar, Regvat, Rudl, Slapar, Slapnik, Šanca, Škorc, Špan, Špelak, Štefk, Štuc, Švergel, Tišler, Toman, Tomaž, Tomažič, Tomažkovec, Tomc, Tončetovi, Trebušak, Ukovc, Us, Valavec, Vešc, Voglčar, Volkar, Voškovi (Ožbek), Vrabc, Vrabc, Vrabec, Vrhač, Zajc, Zatrepnik, Zavasnik, Zavasnik, Žamar, Žnidar, Žuža, Žvabernik

Hišna imena v žu. Javor (SA Javor 1770-1873), [tj], dodano 11.1.2012

Adamovc, Per Adamovmu (Matic), Andriaz, Antonk, Bajdovec (Bajdovc), Baronova kajža (Boštjanovec), Bavant, Benko, Benkov mlin (Benkotova kajža), Bernaž, Blekar, Boškaj, Brezovar (Bresovar), Derčar (Derzhar), Erjavc (Erjauz), Pri Francetu, Gabrovc, Na Gmajni, Grof, Grofov Jar, Gorenc, Habič, Per Jabelnovih, Jakob, Pri Jakobu, Per Jernejkatu, Jurjovc, Pri Južniku, Kauslon, Kotar (Kottar), Kovač, Križčar (Krishzhar), Per Kučmarju, Pri Ledrarju, Lesar, V malnu per Blaž, Na Markočkovim brosju, Matevž (Mateush), Na Markaškovimu, Mežnerija (Mesnerei), Mihel, Pečar, V potoku per Martinu, V potoku pri Mihatu, Prek, Prekov malen, Primašek (Primashek), Pfarrhof, Rojšek, Rojšekov Jožek, Saul, Selan, Sevšek, Šepan (Shepan), Šimc (Shimz), Španova kajža, Štefanovc, Šepanova kajža (Shepanova Kaisha), Štrenflovc (Kos), Teršlikar, Tomažnek (Tomashnek), Tomaše (Thomashe), Tominc (Pri Mežnarji), Zavrhar (Saverhar), Žabjek (Shabjek), Žagar, Žagarjeva kajža, Pri Židanu, Župan (Shupan), Županova kajža

Hišna imena v žu. Mekinje (SA Mekinje 1761-1878); [tj], dodano 11.1.2012

Ankež, Bajštna (Paištbar, Paštbar), Barbež, Baš, Bečin, Bernadovec, Bernus (Bizav), Beržnik, Bevšek, Borštar, Borštnar, Brence, Bresar, Brezovnik, Burja, Cajnar, Cifnik, Cimperman, Debevec, Delovec (Delovc), Fajdig(a), Farovž, Ferjan, Florian (Per Florian), Fortunež, Gams, Gašper, Gerkman, Glušec, Grad, Gregovec, Guščevo, Hlade, Hlevnik, Hrastar, Hribar, Iskrovec, Jakec, Jakon, Jakopič, Jamabirtova, Jeran, Jernač, Jernejevc, Jožovc, Jurcel(j), Jurjovec, Katrež(š), Kecelj, Kerpak, Keršeč, Kobec, Kocjan, Kos, Košir, Kovač, Lajna(e)r spodni, Lajnar gorni, Lampret, Letna(e)r, Ljubljančan, Lovre, Luka, Lukan dolni, Lukan gorni, Mak, Maks, Martinovec, Matija, Matijovec, Mertél, Mertež, Mežan, Mežnar, Mihovec, Miklavžovec, Mivc, Mlinar, Močnik, Mošanova kajža, Nace, Nogrešek, Ožbolt, Ožbovč, Pirc, Porone, Preklet, Prelesnik, Pri Mihu, Pri Tomažu, Repič, Roš, Rožen, Slanovec, Šimnovec, Škerbinc (Kajža Orehar), Špiler, Špin, Šporn, Štefajna(e)r, Šubelj, Šurcel, Šušter (Šoštar), Šveb, Taškar, Tišla(e)r, Trelc, Ukec (Imáv), Ukelj, Vertačnik, Vogar, Župan, Žurbi

Hišna imena v žu. Marija Širje (pred 1900; R. Hohkraut/J. Orožen); [homa], dodano 5.12.2011

Ben, Brezovšek, Češmiga, Čibej, Gajžla, Golob, Gregorčič, Kamnikar, Kandolf, Kozole, Kramar, Maček, Majcen, Menih (Na Menihovem), Mokotar, Mrzlak, Mrzlak, Okrožnik, Rihtar, Stritarjevo, Škorja, Špan, Štempe, Zanda, Zupanc

Priimek Kolenc, dopolnjeno 5.12.2012

Hišna imena v žu. Stara Oselica (spisek Županije Oselica, 1899; SA Stara Oselica 1763-1880 in 1772-1880) [boto]; dodano 30.10.2011

Andrejač (Kobalovc, Jakopova bajta), Andrejačk (Pod Klancem), Andrejc, Andrejcova bajta, Andrejcova bajta, Anžk, Balant (Mravlje, Mravljeva bajta), Berdec (V Berdcu, Brcar), Bezjak, Bezjakov mlin, Bizjak, Bizjakova bajta (Pri Kovač), Blaž (Pri Blaž), Blažic, Blažk (Kovač), Blekovše, Bogataj, Bosc, Boštjan (Na Pretvez, Pri Štefanu), Brcar (V Berdcu), Brdar, Brdarjeva bajta (Špehovše), Brinovc, Britz (Predec, Prec), Budgej, Bukovc (Na Bukovc), Burnik, Burnikova bajta, Cestnik, Cigar, Čehóvše, Erjavc (Erjavcova bajta, Špehár, Obrun), Erjavec, Felipc (Felipcova bajta, Lúžar, Na luži), Ferbar (Štucar), Ferjanovc, Gašper (Jurman, Muha, Klančar), Gašpurčk, Gladek, Govsar, Grapar, Graparjeva bajta, Gregorc (Grogc), Grogc (Gregorc), Gustl (Pri Štefanu), Hkavc (Tekavc, Tkalec), Hobat (Štuc, V Rebru), Hobovšan, Homovc, Homovcova bajta, Hrastje, Jakap (Jakap v Pilovci, Pertak), Jakn (Pri Jakn, Štantman), Jakoponc (Županova bajta), Jakopova bajta (Andrejač, Kobalovc), Jazbec, Jelar, Jelarjev mlin, Jelenov dol (Jelenovše), Jeramovše (Ramovc), Jerič, Jernačk, Jesenovec, Jesenovška bajta, Jezerc, Jezeršek, Jezerškova bajta, Jurček, Jurčkovše (Makuc), Jurij v Borštu, Jurman (Gašper, Muha, Klančar), Kalanovše, Kamšek, Kamškova bajta, Keber, Klančar (Jurman, Gašper, Muha), Klančar (Martinčk), Klančarjeva bajta (Pri Lovret), Kleše (V Klešah, Prejnarše), Klofutar, Kočar, Kodelovc, Kolenc, Koranta, Korenovc (Tomaž na Pucovi gmajni), Korenovcova bajta (Puc), Korenovše, Kos, Košak, Košanc, Košinca, Košir, Kotlar, Kovač (Blažk), Kovačev Janez (Na Špehovci), Kresničar (Tratarjeva bajta), Kucmanše, Kumar, Leskovcev mlin, Leskovec, Lomat (Lomat na Griču), Lomatka na Vresju, Lourann (Lovran), Lovrač (Pri Štefan), Lovre (Pri Lovret, Klančarjeva bajta), Lovro (Pri Lovret na Pucovi gmajni, Žnidar), Lukač, Lukač v Bukovju (Mežnarjev mlin), Luznar, Luznarjev hlev (Zajc, Pri Tinetu), Luznarjeva bajta, Luznarjeva bajta (Šinkovc), Lúžar (Na luži, nekoč Felipcova bajta), Maharjeva bajta, Mahovnač (Mahovnačova bajta, V Zásadah, Za Žagam), Mahovnačova bajta (Za Žagam, V Zásadah), Majaronovše, Makuc (Jurčkovše), Malidrovc (Matic), Martenčk, Martenčkova bajta, Martinčk (Klančar), Matic (Malidrovc), Matičk (Šemon), Mežnar, Mežnarjev mlin (Lukač v Bukovju), Mihačk, Mohar, Mostar, Mravlja (Taminz), Mravlje, Mravlje (Mravljeva bajta, Balant), Mrovc, Muha (Gašper, Jurman, Klančar), Murovc, Murovcova bajta, Na Griv (Pri Kamškovem Simonu), Na Lazah, Na Pretvez (Boštjan, Pri Štefanu), Nergovše, Oblak, Oblak v Rebar, Obrun (nekoč Erjavcova bajta, Špehár), Ovsenk (Ovstnik), Pajkelc, Pertak (Jakap v Pilovci), Peteln, Pivk, Počivalar, Pod Gozdom, Pod Klancem (Andrejačk), Podbukovčen, Podlakovc, Podlakovcova bajta, Pogrebiše (Hobovška bajta), Porobkar (Pušavc, Pri Povlet), Povle (Pri Povlet, Porobkar, Pušavc), Prec (Britz, Predec), Prejnar, Prejnarše (V Klešah), Preskar, Preskarjeva bajta, Pri Habetu, Pri Jernač, Pri Jerneju, Pri Kovač (Bizjakova bajta), Pri Kovaču, Puc (Korenovcova bajta), Puc (Pri Lovret na Pucovi gmajni, Žnidar), Pucova bajta na Kurniku, Pušavc (Porobkar, Pri Povlet), Ramovc (Jeramovše), Rančah, Razpotje, Rjav grič, Rotovž, Rotovževa bajta, Rovtar (V Rovt), Savir, Simon (Pri Kamškovem Simonu, Griva, Na Griv), Sivkar, Sivkarjev šoštar, Skednišar, Slemenčen, Sončna rupa, Spolovničar, Šemon (Matičk), Šemončk, Šinkovc (Luznarjeva bajta), Škrbina, Šola, Špehár (Obrun, nekoč Erjavcova bajta), Špehovca (Na Špehovci, Kovačev Janez), Špehovše (Brdarjeva bajta), Štacuna, Štalc, Štantman (Jakn, Pri Jakn), Pri Štefan (Lovrač), Pri Štefanu (Gustl), Pri Štefanu (Na Pretvez, Boštjan), Štefanov Lovre (V Grapi), Štuc (Hobat, V Rebru), Štucar (Ferbar), Taminz (Mravlja), Tekavc (Hkavc, Tkalec), Tine (Pri Tinetu, Luznarjev hlev, Zajc), Tkalec (Hkavc, Tekavc), Tomaž (Tomaž na Pucovi gmajni, Korenovc), Tomaže, Tratar (Tratarjeva bajta, Kresničar), V Grapi (Štefanov Lovre), V Kamenju, V Pustot, V Rebar, V Rebru (Hobat, Štuc), V Travnk, V Zásadah (Za Žagam, nekoč Mahovnačova bajta), Verhovc, Verhovčk, Za Gozdom, Za Žagam (V Zásadah, nekoč Mahovnačova bajta), Zadnikar, Zajc (Pri Tinetu, Luznarjev hlev), Zapotokar, Zapotoška bajta, Zapotoški kovač, Zatravničkar, Zelenačk (Zelenjak), Žnidar (Pri Lovret na Pucovi gmajni), Žunar, Župan, Županova bajta (Jakoponc), Župnišče

Hišna imena v Zgornji bohinjski dolini - žu. Srednja vas v Bohinju: Bohinjska Češnjica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Studor v Bohinju, Stara Fužina (Franciscejski kataster 1827, SA Srednja vas v Bohinju 1831, 1882, 1891, ~1910) [ragor]; dodano 30.10.2011

Agotnjek, Ajdč, Andrej, Andrejc, Andrlic, Anzelj, Arh, Avfar, Babnjek, Bajdr, Bajtnjek, Basar, Bavanč, Beretavc, Bert, Bertovc, Bisc, Bizjak, Blaž, Boltar, Boštjan, Boštk, Branck, Brce, Brdar, Brdarčk, Brecelj, Bregar, Bricelj, Brnjek, Brtoncelj, Bunder, Buvovc, Bvažek, Cajnar, Cesar, Cetk, Cnar, Čarej, Češmilj, Črne, Čučk, Čudnek, Debevc, Dobravc, Doganj, Dolenc, Dompljar, Farož, Fatovc, Fehtar, Fojovc, Frančiž, Frank, Frjan, Frončk, Gale, Garjup, Gašper, Gašperin, Godavc, Goljtnar, Goričar, Gosc, Grabnar, Grad, Grogorčk, Grogorjevc, Groš, Hlip, Hodnik, Homar, Hostnjek, Hribar, Hruškar, Hrvat, Htor, Ivanc, Jagr, Jakopč, Jakovc, Jeljar, Jenešk, Jerlah, Jernečk, Jernejovc, Jerom, Jerovc, Jošt, Jozovc, Jurč, Jurčk, Kahar, Kajžar, Kajžovc, Katrnjek, Kavc, Klemenc, Knedelj, Kocjanc, Kocjančč, Kočnar, Kokc, Konavc, Koritar, Koritnjek, Korošič, Kos, Kosar, Košer, Košmrlj, Kovač, Kovačenca, Kovačevc, Kozmav, Kramar, Krevs, Krištan, Krničar, Kronfič, Krucman, Kuhar, Kuharca, Kvačič, Lekš, Lenart, Lenčk, Lesnikar, Lojzovc, Luš, Majdč, Majdnjek, Majnik, Marincelj, Marinšč, Marklin, Markoteljč, Markuš, Marovt, Martinčk, Matevž, Matic, Matičovc, Matiješ, Matijovc, Mečnjek, Medja, Medved, Mekvav, Mekvavc, Mekvavž, Mencgar, Mežnar, Mežnarčk, Mihc, Mihovc, Mikelj, Mlinar, Močinjekar, Mos, Mrovlja, Mruž, Mševc, Mvakar, Nac, Namlin, Neščnjek, Novak, Obvak, Oplen, Orbanc, Orehar, Padar, Pantar, Pastrk, Pavc, Pavle, Pečnik, Pekovc, Pekovc, Pekovc, Pekovšč, Petran, Petras, Petric, Petrovc, Pidrovc, Pintar, Podbregar, Podkrašnjek, Podlipnjek, Podlonkar, Podravnjekar, Pohlin, Polinar, Posodnjek, Poškar, Potokar, Povona, Povončnjek, Preželj, Primošk, Primožovc, Prtelin, Prungelc, Puku, Pust, Ražen, Ribč, Rihtar, Ropret, Rožman, Rupnik, Sadjar, Sajman, Sajmančk, Senjekar, Sirarca, Slamenk, Smukavc, Sodar, Stagnar, Stare, Stermav, Strgar, Strugar, Suhelj, Šest, Škantar, Škantarčk, Škindr, Šlosar, Šmonc, Šokeljč, Šola, Šomaštr, Šoštar, Šovar, Špan, Španc, Štancar, Štefan, Štefle, Štros, Štumfar, Šum, Švic, Tamašk, Tamažovc, Tes, Tinčk, Tišljar, Toman, Tomažek, Tomažin, Tonc, Tončk, Tonejc, Tratenk, Trdina, Triglav, Tšav, Udoljnjek, Ukc, Ulčar, Urbanc, Uršč, Uršič, Ušin, Vampreč, Vampret, Vangos, Vazar, Videnk, Vidmar, Vobčina, Vodar, Vodarčk, Vogar, Vorbančk, Vorehar, Vorenc, Vorh, Vožbač, Vrbc, Vrjak, Vršan, Vrtčar, Vukc, Vunjčnjek, Vuršč, Vužman, Zadruga, Zapoljar, Zapoljar, Zapotnjek, Zdar, Zdar, Zelenar, Zetk, Zevtar, Žagar, Židan, Žmitk, Žnidar, Žvab, Žvan

Hišna imena žu. Vače (Vače, Slivno, Ržiše), (SA Vače 1744-1888 in 1888-1928) [pffr]; dodano 30.10.2011

Barlič (Maček), Basist, Bastel (Vibral), Beneficiat (Janez), Bervar, Bolte (Kovač), Bušel, Čurn, Fajmoštrova bajta (Pod vertmi), Farbar, Francel, Gašpere, Germovšek, Germovškova koča, Glažar, Gmajnar, Gorenc, Gornji Hočevar, Hočevar (Jurče), Hostar (Požaršek), Hostar, Hribar, Jakobič (Osole), Jakobič, Janez (Beneficiat), Jeklin, Jerka, Jež, Jurče (Hočevar), Jurče, Jurjovc, Klančar, Klinc, Klobučar, Knapeč, Kokolj, Korač, Koterbin, Kouter, Kovač (Bolte), Kropil, Krznar, Lah, Lajovic, Loščar, Lovrek, Luka, Maček (Barlič), Marka, Mate, Mateužek (Midelk), Matijouc, Merva, Midelk (Mateužek), Osole (Jakobič), Osole, Peruzzi, Pod vertmi (Fajmoštrova bajta), Poušek, Požaršek (Hostar), Preskar, Ruder, Sasperg, Sedlar, Selan, Sevar, Stara kolarnica, Šibret, Šipan, Tori, Trelk, Vibral (Bastel), Zajc, Župnišče

Hišna imena Bled (Rečica pri Bledu in Zasip; Franciscejski kataster 1827) [ragor]

Bajer, Bak, Bancej, Baronč, Belej, Benk, Berštat, Bidelj, Bisc, Boštic, Brigelj, Brs, Bvažovc, Cene, Cundrč, Čarej, Debelak, Dešman, Fajfar, Farovž, Filej, Gašpr, Gogala, Golob, Gombar, Govc, Grabnar, Grinčar, Grjup, Grom, Hrušenk, Jakovc, Javh, Joža, Jur, Kacon, Kajdon, Kajž, Kajžar, Klemen, Kocjan, Kokol, Koritnek, Korošc, Kos, Kovač, Kramar, Kranjc, Krištof, Kuhan, Kurej, Kvadu, Lebar, Lenčk, Lukc, Malandreš, Mangeljc, Martin, Marul, Melk, Meševc, Mežan, Mežnar, Micnek, Mlin, Mlinar, Mostar, Mrak, Muhč, Nac, Nemc, Papler, Pažbar, Pek, Pem, Perečnek, Pičelj, Piškotar, Polanc, Pretnar, Prinzeljc, Prnač, Pstota, Putk, Ribč, Rnej, Rogač, Rovnik, Rožič, Rpe, Sebenehar, Sebenjec, Sokan, Stare, Stegnar, Stojan, Stričk, Ševelj, Šitenk, Šlajpah, Špan, Špehon, Štefan, Šuštar, Tič, Tišlar, Tomaž, Tomažin, Tonc, Torkar, Tošnar, Trsegvav, Ulčar, Umruž, Urh, Vahtar, Vajnar, Zotlar, Žalehar, Žerjav, Žlindr, Žnídar

Hišna imena v žu. Breznica (k.o. Doslovče 1827) (SA Breznica ~1900; Franciscejski kataster 1827) [ragor]

Bajta, Bohinc, Bvažnek, Cunar, Čut, Dolenc, Dovar, Farovž, Gregorc, Hon, Ještin, Joža, Komándež, Kraljič, Legat, Mežek, Mulej, Ponavc, Tona, Ukan

Hišna imena Gorje (Grabče, Krnica, Perniki, Radovna, Spodnje Laze, Zgornje Laze), (SA Gorje 1836, ~1900; Franciscejski kataster 1827) [ragor]

Anžek, Anžer, Avtrnek, Ažman, Bačman, Baloh, Bavant, Bregant, Bricel, Brnkar, Bronc, Brtolin, Brvc, Bvaž, Cajnar, Čikelman, Čuden, Dobid, Dovernk, Durgelj, Figovc, Frčk, Frjan, Frnačar, Gobinc, Godec, Gorjup, Gregorč, Grogor, Guzelj, Hotunar, Hribar, Janež, Jeklic, Jenstrle, Jernejovc, Jur, Kajž, Klemenak, Klemenček, Kofutar, Konavc, Kozar, Krničar, Kropar, Krže, Kurej, Lahč, Ledrar, Lev, Linekar, Maričk, Martinovc, Matevž, Matičk, Matičovc, Mavrn, Medved, Mešan, Micnek, Mlinar, Mokar, Moravc, Mostar, Mrkot, Nežnek, Olip, Pajk, Pangrc, Pavovc, Pažbar, Penklač, Peter, Petrač, Podgošar, Pogvajn, Pojor, Poklukar, Polc, Polde, Postojnar, Prnikar, Psjak, Pust, Račnekar, Rekar, Ribč, Rožičk, Rudar, Skvarčnek, Šek, Šilar, Šimenk, Šmon, Špelčnek, Šuštarčk, Tancar, Tanck, Tapej, Tiger, Tina, Tinej, Toman, Tonček, Trojar, Udamovc, Ukc, Ulčar, Vok, Vorh, Vrbec, Vrtnar, Zakamnek, Zarobar, Zatrepar, Zidar, Zimovc, Zrnovc, Žagar, Žark

Hišna imena Preddvor (Bašelj, Breg ob Kokri, Kokra, Mače, Možjanca, Nova vas, Tupaliče, Potoče) (SA 1771, 1880, 1911; Franciscejski kataster 1827) [ragor]

Ahec, Ajdovc, Aklar, Ančnek, Andrjan, Antonovec, Anzel, Anžetovc, Babčnek, Bacek, Bajžel, Barbnek, Bavanč, Belhar, Bemostr, Bidovc, Bogataj, Boštek, Breznos, Brinovčar, Brolh, Bržnik, Bržník, Celar, Cestar, Cudrman, Cvek, Čelešnek, Čemšenikar, Čimžek, Dolenc, Dovžan, Drčaj, Fende, Fidnek, Francek, Frtavčnek, Fugel, Gašpr, Gostek, Gožan, Grabec, Gregorič, Grovšar, Hariš, Hkavc, Hkavc, Hribar, Hvadnik, Jabvančar, Jakec, Jakelj, Janček, Jasnek, Jelovčan, Jergan, Jerič, Jernejovc, Johannek, Joža, Jur, Kajža, Kajžar, Kajžovc, Kamenkar, Kapovc, Karu, Kaštrun, Kavc, Kobel, Kocobe, Kodrman, Koglar, Konc, Korenišek, Korošec, Kovač, Kovoratar, Kozu, Krč, Kregulček, Kremsar, Krumpec, Leskovčar, Lojzel, Mah, Majrček, Malar, Mark, Martin, Martinček, Matevž, Matic, Medved, Mekuč, Mekvavž, Mengar, Mesar, Mešan, Mežnar, Mežnarc, Mežnarček, Miha, Mihec, Mihovc, Mlinar, Mohor, Mošenk, Naberenk, Neškar, Nevšec, Omakar, Orehar, Orin, Pavc, Pekovc, Peter, Petrovc, Pintar, Podakar, Podbošenk, Podpeskar, Polajnar, Posevk, Pot, Potrkan, Povšnar, Požrv, Prgav, Pristava, Prodan, Pstotnek, Rekar, Remc, Ribč, Rjavc, Roblek, Rosman, Roza, Rožič, Sajovc, Skavar, Skledar, Solitar, Strniša, Sugovc, Sugovec, Svapar, Svetec, Šavs, Šavskar, Šišenk, Škrjanc, Špan, Štecnar, Štern, Štirbec, Štuvar, Tavčar, Teklet, Težič, Tilovc, Tomajnar, Tomašč, Tomazin, Tomažek, Tomažovc, Tonc, Tonček, Tone, Tovše, Trbel, Trnovc, Turn, Ukc, Ulip, Uran, Urbanovc, Vaškar, Vobenčar, Vogar, Vrban, Vršnik, Vrtačenk, Zajc, Zamuda, Zapečnik, Zarovnik, Zavasnik, Zavratnek, Zavratnik, Zdovenk, Zotlar, Žagar, Žnidar

Hišna imena Rateče in Podkoren (SA Rateče 1846, SA Kranjska Gora 1834 in 1903); Franciscejski kataster 1827 [ragor]

Ajsnar, Amerikan, Ančnjek, Andrejček, Anjak, Anšk, Anž, Anželj, Babnjak, Bacon, Bandot, Beden, Begmaster, Belč, Bezuk, Birč, Bnet, Bolc, Boštjanč, Branc, Brce, Brdar, Brezen, Brganj, Brk, Bukš, Bvaželj, Cobr, Conar, Čari, Čop, Čošelj, Devs, Dremelj, Drsnjak, Favanč, Felj, Fetec, Flajškar, Frunk, Gavedar, Gorenk, Gosc, Grabnar, Grilj, Habjan, Hbinc, Hut, Ivan, Jakec, Jank, Jekarca, Jera, Jervah, Jirk, Jokap, Jožek, Jurc, Jurčelj, Jurgelj, Jurn, Kabic, Kader, Kajž, Kajžar, Kajženk, Kampoš, Kapavank, Kapus, Karabidec, Kašat, Kašat, Kaštar, Katerinc, Kavač, Kavc, Kavšelj, Kazer, Kebr, Kekelj, Kirhmajer, Klemuc, Komar, Kosem, Kovač, Kramar, Kranjc, Krevt, Krístelj, Krsnik, Krštan, Krštanjč, Krušč, Krušnjek, Kuk, Kuri, Kuri, Kvabišar, Lavtar, Lip, Luk, Luka, Mahalon, Majd, Makovč, Mark, Markč, Martin, Martinc, Matiln, Matjaš, Merkelj, Mešenk, Mežik, Minar, Mlin, Mrak, Načelnik, Nesman, Nežn, Osvald, Pajec, Pajk, Pajštvar, Pavlina, Pečar, Peter, Petraš, Petric, Pintar, Pintbah, Pleš, Poldi, Popodi, Potokar, Prdec, Prestavar, Prezelj, Puci, Pugart, Pvazar, Repšnjak, Rodar, Rožič, Rutar, Sednjek, Senc, Skavar, Skuber, Sluga, Smrekar, Stamrdej, Šedar, Šelišnjek, Šenk, Šerc, Šimen, Škrjanc, Šostar, Šoštar, Štof, Štolar, Štrekelj, Štrukelj, Šumar, Šumi, Šurc, Šurg, Tamažič, Tamoc, Taruš, Tiln, Tišlar, Tomn, Turk, Turšič, Vah, Vahtar, Varen, Vazar, Vošovc, Vožbet, Žaga, Žagar, Žberc, Žerjav, Žnidar, Žosman

Hišna imena Žirovnica (Doslovče, Rodine, Smokuč, Vrba), (SA Breznica ~1900; Franciscejski kataster 1827) [ragor]

Andrle, Bavah, Bevc, Bohinc, Boštic, Boštjan, Boštnar, Brence, Čop, Čukelj, Dovar, Fajdig, Farovž, Figovc, Flis, Foj, Fucnek, Garkelj, Golmar, Gril, Griželj, Grom, Gros, Hon, Jalen, Janez, Javh, Ještin, Johančk, Joža, Jur, Kajža, Kajžnek, Klemen, Klemenc, Klinc, Knafelj, Kokrčan, Koren, Kovač, Kralj, Kramar, Kugu, Legat, Lenčk, Mac, Matija, Mazovc, Metod, Mežnar, Mihej, Mihelj, Mišč, Muhovc, Mulej, Naca, Nande, Nohpar, Novak, Novin, Osvar, Petran, Pogačar, Polajnar, Ponavc, Predel, Prešern, Primašk, Rajh, Resman, Rev, Ribč, Rman, Ropret, Rožič, Svetogej, Škrbec, Šobec, Špan, Španc, Šraj, Šronc, Štodel, Šuštar, Tomažnek, Tona, Učež, Ulčar, Urbas, Urič, Vazar, Vok, Volč, Vrbank, Zabošnek, Zor, Žmajc, Žnidar

Hišna imena v žu. Luče, (SA 1848-1854), Metod Rosc, [rome]

Arnič, Avžlaker, Beclovnik, Beldač, Beloglavc, Bevc, Brinovc, Cahovnik, Cajzel, Cerkvena hiša, Cirej, Čligoj, Čršek, Čršek, Dekmar, Dešman, Dežman, Dolšak, Dovnik, Dražnik, Drolek, Dupelnik, Erjavc, Funtek, Gaberž, Golob, Grobelnik, Haber, Hlipovčka oferija, Hlipovčnik, Hribernik, Hribernik, Jager, Jelen, Jerče, Jerij, Jurčk, Juvan, Kapuh, Kladnik, Knez, Kočevar, Koklej, Kolodvornik, Koren, Korenc, Korendač, Kosmač, Kosmačeva oferija, Kovnik, Kožel, Kramer, Krašovc, Krefel, Kuhar, Kuharska oferija, Kumer, Ledinšek, Logar, Lovrinc, Maček, Majde, Majko, Markovnik, Martinc, Martk, Martkova oferija, Matevževc, Matijovc, Metul, Mežner, Miheličnik, Miklavc, Mlačnik, Mlačnik, Mlaker, Mlinar, Mlinarska oferija, Modrak Mohor, Molička oferija, Moličnik, Moše, Mrzlak, Navršnik, Obcir, Obojnik, Oskoban, Osojnik, Oto, Paludnik, Parbej, Pavčič, Pečka, Pečnik, Pečovnik, Perne, Petek, Peterc, Planinšek, Poberin, Podnivšek, Podpečka oferija, Podpečnik, Podvejnik, Pogorevčnik, Praznik, Prek, Prepadnik, Prešter, Prodnik, Proš, Raduška oferija, Radušnik, Rak, Rebernik, Rep, Rešetar, Revs, Revsova oferija, Režov, Riher, Robnik, Robnik, Rosc, Sedelšak, Sekerlajt, Seliška oferija, Selišnik, Selišnik, Skodovnik, Slapnik, Slapnik, Smrečnik, Sodej, Sp. Drtičnik, Sp. Germel, Sp. Jamnik, Sp. Jerovčnik, Sp. Jezernik, Sp. Klinar, Sp. Ložekar, Sp. Mlinar, Sp. Možič, Sp. Nadlučnik, Sp. Podpečnik, Sp. Ramše, Sp. Strmčnik, Sp. Tevč, Sp. Voler, Sp. Zavratnik, Sp. Žager, Stoglej, Strmčka fužina, Strniša, Strugar, Škomen, Šlanger, Špeh, Špulija, Štibil, Tajčman, Tanizij, Tantej, Tobaker, Tomažin, Tonicel, Topol, Tratnik, Trkač, Urbanc, Vavdi, Vitez, Zalesnik, Zamernik, Zamerska oferija, Zg. Drtičnik, Zg. Germel, Zg. Jamnik, Zg. Jerovčnik, Zg. Jezernik, Zg. Klinar, Zg. Kunšpernik, Zg. Ložekar, Zg. Možič, Zg. Nadlučnik, Zg. Podpečnik, Zg. Ramše, Zg. Strmčnik, Zg. Tevč, Zg. Voler, Zg. Zavratnik, Zg. Žager, Žmavc

Hišna imena v žu. Solčava (SA 1829-1838), [rome]

Arlovčnik, Bevšek, Breznik, Bukovnik, Covnik, Dovčar, Gašpirc, Goler, Govc, Grabnar, Gracun, Gradišnik, Grobelnik, Havdej, Hribernik, Icmank, Jagrič, Jamnik, Jankar, Jovanija, Kavtman, Klemenšek, Knez, Kočnar, Kolar, Krofič, Krznar, Kuhar, Lah, Lašekar, Logar, Ložekar, Ložičnik, Macesnik, Majdač, Marovšnik, Martinc, Martnač, Matevž, Matko, Medlač, Mlinar, Nemc, Opresnik, Osojnik, Ošovnik, Ožbin, Paludnik, Paludnikova kajža, Pastirk, Pečovnik, Pepevnar, Perčan, Perko, Plesnik, Ploder, Počečal, Podbrežnik, Pogorevčnik, Potočnik, Prodnik, Prušnik, Radkač, Radušnik, Ramšak, Rastočnik, Rebernik, Roban, Robnik, Rogar, Rope, Ručnik, Smetnik, Stergar, Strevc, Suhodolnik, Štiftar, Šturm, Šumet, Tajčman, Tišler, Tonak, Tostovršnik, Vidmar, Vitez, Vitežič, Vresk, Vršnik, Žibovt

Hišna imena žu. Ribnica na Dolenjskem (SA Ribnica 1750–, 1800–) [slma]

Adám, Anderle, Andrej, Andréjc, Andrejček, Anšik, Anton, Anzel, Anzelj, Anzelk, Anžé, Anžel, Anžič, Apotekar, Barbka, Bašvirt, Belni, Bernard, Betanko, Betavnik, Betic, Bevk, Bevka, Bezgar, Bihljeva kajža, Bildhaner, Birt, Blaž, Boh, Bojc, Bolt?, Bolte, Boltek, Boltik, Bosbirt, Bosbirtov Šimen, Boštjan, Boštjánc, Branjarija, Brežčan, Brežki mlin, Brinar, Bučik, Buhéljni, Bukovčan, Burč, Burken, Casbirt, Cebin, Cefar, Cene, Cerklan, Cimerman, Cimperc, Cojz, Cungle, Cvar, Čamer, Čampov mlin, Čampr., Čebela, Čehaj, Čelešnik, Čuk, Dančan, Debelak, Dečak, Divjak, Dólanji, Dolina, Dolinar, Dolnji Nosan, Dolnji Selan, Dolnji, Dom?n, Dovič, Drago, Drobnič, Drug, Fajdiga, Fajfar, Fajtl, Farbar, Fegec, Ferlán, Fircek, Fircih, Fircik, Fižol, Franc, Frančišek, Furtnik, Fužina, Garjup, Germé, Germe, Golob, Gorenc, Gorjup, Gornik, Grad, Gregec, Gregor, Gregorček, Grič, Gričar, Gričer, Gure, Hape(t), Hočevar, Ilc, Jakel, Jakelj, Jaklič, Jakob, Jakome, Jakop, Jákopič, Janez, Japel, Jelovčan, Jerčka, Jerkc, Jerkec, Jernej, Jernejc, Jernejček, Jernejčik, Jeseh, Jesih, Jež, Ježek, Jošk, Jože, Jožef, Jožek, Jožík, Jožko, Jur, Jurček, Júre, Jurij, Jurko, Juv?n, Káhel, Kajdiš, Kajža, Kajžar, Kajžer, Kališar, Kaprol, Kasarna, Kastunoč, Katerčni, Katerle, Katra, Kavč, Keberl, Kérnc, Kersne, Kerznar, Klepar, Ključar, Klobučar, Kmet, Knavs, Knol, Komat, Konikar, Konjar, Koplan, Koren, Korlišov, Koroninšek, Kos, Kosir, Košir, Kotnik, Kótnjek, Kovač, Kozina, Kozinc, Krajc, Krajnc, Kramar, Krasovec, Kraševec, Krašovec, Kriskovicin, Krivč, Križnar, Kropec, Kropil, Kropivec, Kržišče, Lavré, Lavre, Lázar, Lazar, Lebžko, Lénart, Lenčka, Lógar, Lojz, Loka, Lovšin, Lukčeva kajža, Lukec, Lúkeš, Lukež, Lužar, Majer, Majerček, Mak, Makek, Makok, Makošar, Mala dolina, Malen, Malnar, Manca, Mariner, Marínn, Marjeta, Marko, Marn, Martin, Martínk, Martoloz, Matajnž, Mate, Maté, Matevž, Matevžek, Matevžkov Jožek, Matic, Matic, Matiče, Matiček, Matičič, Matija, Matjaž, Matušek, Mera, Mesar, Metka, Méžnar, Míca, Micnek, Miha, Miháč, Mihec, Mihelič, Mihevc, Mihič, Mikel, Mikl, Miklav, Miklávovi, Mišnik, Mlakar, Močin, Molk, Možina, Možínc, Možinček, Mrače, Muc, Muhič, Najsk, Neža, Nosan, Novak, Novina, Občina, Ograda, Ogradnik, Opáldar, Pahulje, Pakiž, Pakiž, Pápež, Pastir, Pavčič, Pavel, Pavl, Pavlič, Pavliček, Pečék, Peček, Pečko, Pepelar, Pére, Petek, Péter, Peter, Petráč, Petriče, Petriček, Pétrov, Pintar, Plevel, Počivánje, Podrúžinčin, Pogorelc, Polde, Polir, Postejnar, Poštar, Potóčan, Povžár, Požar, Prašnikar, Présnic, Primaš, Primc, Primč, Pust, Puželj, Pužlovk, Rajh, Ramor, Ravišček, Resnik, Rob, Rojc, Rus, Rutar, Selan, Seljan, Sever, Simovc, Sinovčan, Sitar, Sivec, Skonč, Skončen, Skórš, Skube, Slémenc, Sodar, Soldat, Spít, Spodnji malnar, Srednji ..., Starašinc, Starašinec, Stare, Starešinč, Stari, Stopín, Suk, Sušec, Šajba, Šeravničan, Šerbec, Šestak, Šimč, Šimč, Šimen, Šimič, Šintar, Škerkec, Škerl, Škof, Škufca, Šlibar, Šlosar, Šmalc, Šmón, Šobar, Špan, Špela, Špelka, Špiček, Špičnik, Štamfelns, Štanfel, Štefan, Štéfank, Štekl, Štekliček, Šternar, Štravs, Šulmajster, Šuštar, Tekavc, Tepko, Terdan, Terdán, Teržiček, Teržiš, Tišlar, Tomaž, Tomážek, Tónček, Tónčik, Tončik, Tone, Trapé, Ulčar, Urban, Urš?n, Uršn, Valentin, Vencé, Vencek, Vencelj, Venčán, Vernilec, Vert, Vesel, Vidmajer, Vidmar, Virant, Vodnjak, Vrh, Vrt, Vrtačar, Wajsgarbar, Weisgerber, Zádnik, Zadnji, Zagračen, Zajc, Zapristavski, Zarfeld, Zástin, Zdólanji, Zebin, Zgoranji, Zid, Žaga, Žagar, Žernovec, Žnidar, Žoržek, Župan, Župnišče

Hišna imena žu. Št. Peter – Otočec (SA 1763–1902); nekatere hiše niso imele zapisanih HI [tj]

Barbarič, Becelka, Belč, Blaže, Bojanc, Borštnar, Brod, Bučar, Darovic, Deželan, Farovška polovica, Gašperček, Gora, Gotlib, Gregorčič, Gričar, Hrastar, Irman, Jakše, Jan, Janeš, Jožman, Juršel, Kapiteljska hiša, Karlovčan, Kijski, Klemen, Kojnederic, Kol, Koračin, Korošic, Koščak, Košiček, Kotar, Kovač, Kramar, Krašovic, Krčma, Kuhar, Laščan, Laušar, Marante, Marko, Marof, Mlin, Mramor, Muhaberska, Muren, Ohernik, Opalk, Otočica, Popolenca, Ratajčik, Runčica, Rupe, Sadeže, Starihič, Suhi, Suhoplate, Škatlar, Štrih, Tekavec, Terbanski, Terkaj, Tkavc, Tratnik, Uhernik, Vené, Vešče, Vidmar, Virant, Vodopivc, Volik, Vrh, Zakristan, Žak, Žmegle, Žnidar, Župnišče

Hišna imena žu. Grahovo (SA 1758-1886) [tj]

Adam, Anžic, Ausec, Babič, Barboršič, Bečaj, Benčin, Bošanc, Boučič, Brinar, Cajbah, Ciko, Cumelj, Čednik, Čelesnik, Čelešnik, Češnovc, Čič, Debevc, Doveč, Dovič, Gerbec, Gerl, Glauc, Glavinc, Gornik, Grabelnik, Grabnar, Gregorč, Hribar, Hrobat, Jakope, Jemec, Jenc, Jeré, Jernej, Jozel, Jožek, Joželj, Kante, Kaužar, Kerblan, Kerko, Kerkot, Klančar, Klučar, Kobencel, Kolavček, Kolovčik, Koren, Koščak, Kovač, Kovačik, Krajc, Kramar, Krašovec, Kravar, Kunstek, Lastovic, Laurič, Lavrenčin, Levc, Levec, Lokavc, Lombard, Lončar, Lovre, Lukec, Lunka, Mahne, Majer, Malnar, Markec, Markov, Martinovc, Mateuš, Matevž, Matjaš, Meden, Mehlač, Mežnar, Mežnarija, Mihlač, Miklav, Mikovc, Mišič, Miškar, Muha, Njivc, Novak, Obada, Ocvirk, Opeka, Ošaben, Otoničar, Ovsec, Ozimc, Pelan, Peter, Petrič, Pirman, Pisek, Piškur, Predjamc, Primožek, Prusnik, Ribič, Rošanc, Rot, Rotar, Rus, Rutar, Samec, Sliškar, Stari, Sterblan, Susman, Šega, Škerbec, Škerl, Šlosar, Šmon, Špan, Španček, Špilar, Štefač, Štefan, Štefek, Štefin, Štenta, Šterlekar, Štritof, Šustar, Švajnog, Telič, Tišov, Tkavc, Tomaž, Tomič, Tomšič, Toršič, Tuhinc, Turšič, Ulčar, Ule, Uleč, Uleček, Urbas, Urh, Večaj, Verbek, Vesel, Virt, Vizar, Volar, Vonič, Vovkman, Vurč, Zajc, Zemlak, Živč

Hišna imena žu. Ihan (SA 1754–1852), [tj]

Adam, Andreče, Andreček, Andrej, Antonček, Babičnik, Balantač, Bizjak, Blaž (Per Blašet), Bolhar, Brinovc, Cvetko, Čad, Černe, Čouc, Dimic, Dobovšek, Dragar, Fajfer, Florian, Francig, Gartner, Glavič, Goropečnik, Gostek, Graščina, Grogorevc, Grogorin, Hodnik, Hribarca, Indeš, Inerčič, Inet, Ipavc, Jaka, Jakopič, Jan, Jerič, Jernejc, Jobč, Jozel, Jožek, Kačar, Kajšnik, Kauka, Klanc, Kmet, Kmetič, Kojnarjeva kajža, Kovač, Kral, Kramar, Krašovc, Krevelčar, Krieg, Kropic, Krušnik, Kuries, Lisjak, Lukec, Malen, Mali, Marinček, Marko, Martinovc, Marušnik, Mateušek, Matevž, Matjač, Megan, Merčič, Merčun, Mertin, Mešta, Mežnar, Miha, Mišvel, Mlin, Nakerst, Naušar, Opaškar, Ostreš, Pangerc, Paulia, Pavle, Pekle, Pelk, Pengov, Penkač, Pešec, Petavar, Piskar, Pišek, Podlipc, Potokar, Povlečnik, Prodnik, Pukelc, Rahne, Ropret, Seušek, Skumel, Smejneš, Smole, Sok, Stabčnik, "Stari", Starin, Stradeš, Šentjanž, Šetrov, Špelčnik, Štamcar, Štefanovc, Tabrer, Taučar, Tervec, Tinajsar, Tomašovc, Tomaž, Uran, Urbanovc, Valentin, Velepec, Verlinšek, Wirk, Žabnikar, Žibret, Žnidar

Hišna imena žu. Domžale (SA 1860–1871), [tj]

Adamek, Andrejn, Anton, Arnekar, Aufzegar, Babnik (Jozman, Krajcar), Balant, Biznik, Borc, Bricel, Brinovc, Brinovčov malen, Cander (Spodni–), (Zgorni–), Cegan, Colska hiša (Mauthaus), Čebul, Čednik, Čiček, Dečman(n), Dečmanova kajža, Dimc, Dimčova kajža, Dolar, Dolarjeva kajža, Farouž, Ferbar, Ferjunk, Ferniht, Flerin, Fronc, Gorenc, Goriup, Gorni Lesjak, Grastovčev Matevž, Grega, Guastouc, Habian, Hren, Ižanc, Jagodčova kajža, Jagodec, Jannez, Jené, Johanež, Jozel, Jozman (Babnik, Krajcar), Jožek, Jurčan, Jurček, Kajža, Keber, Keršne, Knez, Knezova kajža, Kobasar, Kokšar, Komatar, Korošček, Kovač, Krajcar (Jozman, Babnik), Kralj, Kramer, Kurent, Logar, Lukel, Lukouž, Majar, Majerjov Jože, Markec, Marko, Martinet, Maté, Matek, Matheužak, Matiček, Matijouc, Maunčar, Meket, Menačnik, Merkuš, Mesark, Mežnarija, Mihača, Mihout, Mirt, Mojster, Moravčan, Možina, Mrak, Murenc, Nacek, Naužit (Tirolc), Ousec, Pauli, Paulic, Paulik, Pečnikar, Perše, Peršetova kajža, Peter, Pipan, Plankar, Poulič, Použ, Premru, Primček, Primožouc, Pučenk, Pušava, Rahné, Rahneč Anton, Rak, Renar, Ribič, Rode, Rojc, Rozman, Schulhaus, Sirk, Spodni Cander, Spodni Lesjak, Stempel, Sušovc, Sužem, Svetlin, Šimnik, Šimnovc, Templov, Testen, Testenova kajža, Tirolc, Tišlar, Tolmeiner, Tomaž, Ulčar, Varleh, Vesouc, Vilar, Vilarjova kajža, Vintar, Vouk, Wauter, Zaviršek, Zgorni Cander, Žandar, Žankar

Hišna imena žu. Črmošnjice(večinoma kočevarska; SA Črmošnjice 1860–1914) [tj]

Andelš, Anderla, Anderlaš, Andra, Andraš, Anken, Autonš (Avtonš), Babaš, Bajtarš, Banš, Barbaš, Barbe, Barič, Bezek, Bezikiš (Bzikiš), Biciš, Bič, Blažiš, Boakiš, Boštel, Brun, Brunš, Bučar, Bučarš, Burštaš, Cakkaš, Curl, Čoješ, Dacarš, Dajč, Damiciš, Damjoželš, Ecker, Elsen, Elžen, Even, Fink, Finkiš, Flack, Forstnershaus, Franz, Fučik, Fuksiš, Furihiš, Gačnar, Gerlaš, Gern, Gimpel, Gogelš, Gorš, Gošpar, Gošparš, Gozaš, Grečiš, Gregarš, Gregel, Grethen, Gugel, Gugelš, Hanš, Hanž, Hanžalaš, Hanžaš, Hanžiš, Hartarš, Heferlaš, Hiris, Hoffer Michelš, Hoffer, Honžiš, Huttar, Jakel, Jakelš, Jakol, Jakše, Javon, Jelen, Jergel, Jergelpavš, Jokel, Jokelš, Jokobiš, Jožel, Joželš, Jožikiš, Jur, Juran, Juraš, Juronš, Jurš, Matelš, "Keller", Kacke, Kakel, Kakelš, Kakl, Kalan, Kapš, Kapun, Katar, Katarš, Kater, Keršmiciš, Keršmičiš, Kikelš, Kiršnarš, Kiršner, Kiršnerš, Knaverš, Knošpaš, Kocaš, Koenigliš, Koflar, Kotingarš, Kotinger, Kotrarš, Kraljš, Kralš, Kramar, Križ, Križaš, Kubaš, Kulpar, Kulparš, Kumpaš, Kumpuš, Kusiš, Kussin, Lampel, Lik, Lika, Likaš, Likaž, Lizn, Ljenardš, Ljenken, Loagerš, Loharš, Lojnerš, Lucen, Lukaš, Lukeš, Lukež, Lukiš, Lukon, Luverš, Macalaš, Maler, Matel, Matelš, Mattaš, Maussarš, Mausserš, Mertlaš, Mertš, Micen, Michel, Mihalaš, Mihel, Mihelš, Millerš, Motaš, Mottelš, Mroažiš, Mrožiš, Mrvažiš, Musiš, Muz, Muzaš, Neubauer, Nježo, Ober-Jurš, Onderla, Ondra, Ondraš, Orl, Pajkas(š), Partaš, Partel, Paul, Pav, Pavš, Peeterš, Peffler, Perc, Perš, Perše, Peter, Peterš, Pfeifarš, Picelš, Pinkelš, Pjeterš, Plešarš, Pogorelcarš, Prok, Raunocharš Mattel, Reichenauer, Reinoharš, Ressner, Romiš, Rommiš, Schmiedmichel, Schneiderš, Slavneš, Stanc, Stangel, Staphonš, Stein, Stonič, Šavflar, Šimon, Šimonš, Škudel, Šlavn, Šoberš, Štafonš, Štefel, Šulhavz, Tomaž, Tomažiš, Tomel, Tomič, Tonn, Tonš, Trgelš, Trojaš, Vetterš, Viglarš, Vojon, Winkel, Wittine, Žagar, Žogarš, Župan, Župi, Župon

Hišna imena v žu. Laško

Bergomaš (Bergomask)

Hišna imena žu. Poljane (nad Škofjo Loko), po Popisu domačij 1814; [hp]

Adam, Ahternk, Ajtar, Alč, Anderjanc, Andrej, Andrejc, Per Andrejcu, Andrejc na Jelouc, Andrejcova bajta, Andrejček, Anš, Anšaj, Anšk, Anškova bajta na Skabernčah, Anžec, Anžon, Anžonova bajta, Anžonovc, Anžovc, Ausšlak, Ažbir, Babenk, Bačnar, Bačnarjev maln, Bačnarjova bajta, Bajer, Bajta, Bajta pod skalo, Bajtar, Balantač, Balantačova bajta, Balantenc, Balantič, Balantin, Bandit, Barbarč, Bašauc, Baštic, Benedik, Berdar, Berdarjeva bajta, Berloženk, Berloženkova bajta, Birt, Blaž, Blažova bajta, Blejc, Boršt, Borštar, Borštarjova bajta, Boštic, Boštjenc, Brec, Brejan, Brinovc, Brisar, Brun, Buh, Bukovc, Bukovcova bajta, Burnik, Čerink, Četrtnik, Čik, Čude, Čušk, Davčen, Degarin, Degerin, Demenčič, Derč, Dermota, Dernoušek, Dernovc, Dobenčan, Dobenčanova bajta, Dobre, Doline, Domačejkar, Dovjak, Drčar, Drekar, Dupelnk, Farouž, Fat, Fortuna, Per Fortun, Fortunc, France, Per Francet, Franck, Gašper, Glebajs, Globočk, Gobovšk, Golar, Golešenk, Gošar, Gradišar, Pasje grapa, Grapar, Gričar, Groble, Grog, Per Grogu, Groga, Groga Fortunc, Grogec, Hamol, Hiša, Hiščar, Hmelinc, Hmelinčar, Hmelinška bajta, Hobousk, Hotovnik, Hribovc, Hribovčova bajta, Hribovšk, Hribovškova bajta, Izda, Izgorc, Jageršenk, Jageršenkova bajta, Jakel, Jakelnova bajta, Jakob, Jakovc, Jakovčeva bajta, Janez, Jejlar, Jeler, Jelerjova bajta, Jeloučen, Jelovčanova bajta, Jelovčen, Jelovčenova bajta, Jeran, Jere, Jernač, Jernač pod skalo, Jernaj, Jernej, Jernejc, Jernejova bajta, Jernucel, Jesenko, Jesenkova bajta, Jile, Jiletova bajta, J'kopč, Jože, Jožef, Jur, Jurček, Jurež, Jurij, Jurjov maln, Jurjova bajta, Jurman, Jurmanše, Kainc, Kajža, Kajžar, Kamen, Kamenškova bajta, Kamnar, Kaplanija, Karlovčen, Karnc, Kasaret, Kašandrouš, Katernk, Kenkar, Kernišnik, Kernišnikova bajta, Kervine, Keržiš, Keržišnik, Kibele, Kisoučou maln, Kisovec, Klemen, Kmet, Kobalova bajta, Kobau, Kočar, Kočerela, Kočorica, Kolar, Kolavš, Koliše, Kopiš, Kopiše, Koritkar, Korošec, Kos, Kosem, Kosmac, Kosmačova bajta, Kosovčova bajta, Košak, Košakova bajta, Košanc, Košanck, Kouter, Kovnikar, Kovskar, Kovskarjeva bajta, Kožuh, Kožuhova bajta, Krek, Krekov maln, Krivar, Krivcova bajta, Krivic, Kržiš, Kucler, Kumer, Kupc, Kus, Na golem laz, V jevodnih lazeh, Lazar, Lazarjova bajta, Ločilk, Logar, Logarjou Mlinar, Luka, Lukova bajta, Lužar, Luže, Maček, Mačeradenk, Mah, Maire, Maklauš, Per malen, Goren maln, Tomažinov maln, Dernouškou maln, Dolinski maln, Jurjov maln, Kisoučou maln, Raglanov maln, Malšen, Martank, Martin, Martinova bajta, Martinšek, Matajc, Matavžova bajta, Mathovš, Matija, Matkovšk, Matuzel, Mercina, Merkuš, Merkušova bajta, Merkužou Luka, Mešč, Mežnar, Mežnarjeva bajta, Mežnarjova bajta, Mežnija, Miha, Mihova bajta, Miklavž, Milost, Mlačan, Mlinar, Močiunkar, Močnik, Mrak, Mrakova bajta, Muha, Na Grič, Na Voučnah, Nace, Nacetova bajta, Nadobičk, Novohišar, Oblak, Oblakova bajta, Ocvirk, Omejc, Omejcova bajta, Orel, Oselčen, Osvavdova bajta, Ovnič, Ovničeva bajta, Ovničk, Ožband, Ožbaut, Ožbovt, Per Anžic, Per Matiji, Per Mihu, Pasečenk, Paul, Pavel, Paver, Pečelar, Pekli, Perko, Permož, Petelenk, Petelin, Petelinova bajta, Peteln, Peter, Peterc, Petruza, Pipa, Pisanc, Planinca, Planinšek, Plankc, Platiša, Platišova bajta, Plesc, Podblegaršenk, Podblegarškova bajta, Podborštar, Podmlačan, Podpečnar, Podprevovc, Podrepelam, Poklan, Polenšek, Polenškova bajta, Pompež, Posavec, Potočnik, Poulin, Povlič, Predc, Predmošan, Predmošanovc, Premetovčk, Presečemkova bajta, Presečenk, Primož, Za Prodam, Prodovc, Pustota, Pušar, Pušarjeva bajta, Raglan, Raglanov maln, Ramovš, Rančah, Rančah – ta star, Na Raspotji, Remc, Remc, Rešik, Rezjak, Režen, Za Robam, Rout, Routar, Routarska bajta, Rovišar, Rovišarjova bajta, Rovtar, Rupar, Ruparjova bajta, Sela, Senčar, Serničar, Serniška bajta, Simon, Skobelč, Skobelčova bajta, Skoblova bajta, Skoblova kajža, Skobu, Skrajouc, Slabe, Sok, Spolovičar, Spreden niv, Srakar, Stergar, Steržinar, Steržinarjeva bajta, Strojčouš, Strojer, Sukanc, Supan, Suvančar, Svančar, Svetkarč, Šacar, Šarovc, Šest, Šetinc, Šimen, Šimnova bajta, Šimon, Šinkovc, Šiskar, Škarjovc, Škunder, Štefan, Štuc, Šubicova bajta, Šundkar, Šurk, Tavčar, Teminc, Temincova bajta, Tičenk, Tinač, Tomaž, Tomažin, Tomažinov maln, Tonc, Tonče, Tone, Tonetova bajta, Tonk, Torek, Trnovc, Urban, Urbanač, Urbanc, Urh, Vandravc, Vardenk, Vardenkova bajta, Velinšak, Vidmar, Visočen, Vodam, Voglar, Voučar, Vouvše, Zabrdam, Zahaus, Zajc, Zakobilke, Zakot, Zamuda, Zavratam, Zavratar, Zgojnar, Rovtar zgoren, Zrinc, Žagar, Žerovc, Žgajnar, Žlajf, Žlebeder, Žlebedrova bajta, Županova bajta, Župnišče, Žus

Hišna imena Rodik (–19. stol.) [pejm]

Babič, Babuder, Bako, Batovi, Belin, Bernetovi, Betegar, Boštnar, Bracat, Brcel, Chioso, Cik, Cunja, Cure, Čebohin, Čep, Černic, Čopar, Čozo, Čunč, Dujc, Franc, Franetovi, Fričič, Frižič, Fuk, Godec, Golanc, Gomboč, Grbčevi, Gržina, Guranji Kaciči, Guranji Tonjevi, Jerinčič, Ježelj, Juljo, Kabojo, Kacič, Kapun, Kleva, Klimpo, Klun, Kmet, Komar, Košanc, Kotež, Kovač, "Kras", Krnel, Kulan, Lekan, Linč, Lokec, Luka, Majdalenčič, Mišnik, Malen, Marinčič, Markelj, Markuc, Matiček, Matužak, Mežnar, Neža, Novak, Oslar, Pahor, Pavšič, Peček, Pečkovi, Pečun, Perčonel, Peteral, Petre, Piero, Polak, Pulin, Raca, Ražem, Seketar, Sirk, Sluga, Smešnik, Ščiplovi, Šimčevi, Šlander, Šlaver, Šuman, Tereza, Tinc, Tine, Tomažinčič, Tone, Tonek, Tonjevi, Tonovčič, Tožanovec, Valin, Verbovi, Vrcan, Zajc, Zlogar, Žvan, Žepič

Hišna imena žu. Komenda (SA 1843) [mefr]

Adamič, Adamovec, Ahec, Ahéc, Alenčnik, Alešovec, Ančkova bajta, Anderi, Andreas, Andrej, Andrijan, Anškova kajža, Antonovec, Anžek, Anžék, Anžic, Arovec, Babič, Baliž, Ban, Barakar, Barkel, Belehar, Belka, Bendovec, Beneficij, Bernús, Bezel, Bič, Biček, Birt, Blaž, Blažek, Blaževa kajža, Blažovc, Blejc, Bobnar, Bognar, Bognarjev Aleš, Boltač, Boltačova kajža, Boltovec, Boštar, Bošté, Boštek, Boštenak, Boštjan, Boštjan (Boštjanovc), Boštjanova kajža, Boštjanovec, Brecelj, Bremšak, Brenčur, Brezar, Breznik, Breznikova kajža, Briček, Bukovnik, Bunček, Burjovec, Butálič, Cajnar, Celar, Coklar, Čuber, Čujež, Čuk, Dernaušek, Dominik, Douč, Drešar, Drešarjeva kajža, Fajmošter, Ferjan, Ferjanova kajža, Ferte, Flegar, Frač, Frača, Francevnik, Francis, Frančak, Gašperc, Gašperlin, Gaušek, Germovnik, Glaic, Gmajnar, Gostač, Grabnar, Grantou, Gregorec, Gril, Grižlej, Hišar, Hočevar, Hostnik, Hribec, Hrvat, Hvalé, Ipavc, Izidori, Jakec, Jaklič, Jakon, Janešč, Janežič, Jefnik, Jeraj, Jerman, Jernaj, Jernejc, Jernejček, Ježovc, Jozel, Jožan, Jože, Jožefovec, Jurca, Jurček, Jurčnek, Jurga, Jurgelnova kajža, Jurjovec, Jurka, Jurman, Južin, Kadunc, Kaplanija, Kaštrun, Kepic, Kermec, Kirn, Klemen, Klemenc, Klemše, Klobasar, Klobavs, Kné, Knifec, Kobilekar, Kočijaš, Kodré, Kodrež, Koftan, Kolar, Kolimpre, Kolir, Kolpet, Koncilia, Koncilijeva kajža, Konček, Kopertova kajža, Korant, Korbar, Koren, Korošec, Kosanec, Kosirnik, Košir, Kotar, Kotnik, Kouček, Kovač, Kovačeva kajža, Kovček, Kovterc, Kozel, Kozu, Kožel, Kračman, Kralj, Kralj, Kramar, Križél, Kropar, Krznar, Kržel, Kuhar, Kupec, Kurjek, Lah, Laznik, Lečnik, Lenarč, Lenarčeva kajža, Letnar, Lipar, Lovré, Lukanc, Lukec, Luknjar, Lužar, Malar, Malenšek, Maren, Marinkovec, Mark, Markec, Martan, Martinak, Martinovec, Matevž, Matevževec, Matiček, Matijevec, Matijovc, Mation, Matjak, Mavec, Mejač, Meršeu, Mert, Mesar, Mežnarija, Micnek, Mihevc, Mihovec, Miklaužék, Milhar, Mivec, Mlakar, Mlin, Mlinar, Mujovec, Muzel, Nagu, Napotnik, Nemc, Nograšek, Oborh, Ocepek, Ofnar, Okorn, Olip, Orel, Ožbolt, Palček, Paštebar, Pavelkova kajža, Pavlek, Pavlin, Pergou, Pestotenk, Petek, Peterca, Petérk, Peternek, Petrovec, Pikec, Pintar, Pipan, Pipanov Anton, Pirc, Pirčeva kajža, Pirnat, Piršnik, Plenk, Plevnik, Plezovec, Pocin, Pocinova kajža, Poperde, Porté, Posodovec, Povudenk, Povudnekova kajža, Prejél, Prekuh, Prestor, Prestorjeva kajža, Pridgar, Primc, Pristaušek, Prosen, Punčak, Pušavčeva kajža, Pušavec, Rajovec, Ramuš, Rekušek, Remc, Remčeva kajža, Renček, Roic, Roinež, Rojc, Ropret, Ropretova kajža, Rošč, Rožman, Rožmanova kajža, Seršen, Sitar, Sivčeva kajža, Sivec, Slanovc, Slanovec, Slivar, Smole, Smrekar, Smuk, Soldat, Stele, Steletova kajža, Stroibar, Svetec, Svetek, Škarja, Šenzel, Šimen, Šimnova kajža, Šimnovec, Šlebir, Šmé, Šmid, Šolmaster, Šolnar, Špan, Španova kajža, Špelčnek, Štantar, Štefanc, Štefe, Šteržék, Štremel, Štupar, Štuvar, Šuidaček, Šumaher, Šunkar, Šverk, Tebanc, Tekavec, Tekec, Tilka, Tinče, Tobias, Tofa, Toma, Tomašk, Tomaž, Tomaževa kajža, Tomažovc, Tomšet, Trelc, Truden, Udamovec, Ulčar, Urbanček, Urbanjek, Urbanovec, Urmohar, Uzarnik, Vampek, Vaupet, Verbén, Verhovnik, Verhovnik, Vertačnik, Vodenc, Vodnik, Vouk, Vrban, Vrtenk, Zadergal, Zadergalova kajža, Zajec, Zaštavnik, Zdražba, Zidanski, Zimehar, Zorman, Žebovec, Žerovec, Žerovnik, Žgajnar, Žganjar, Žimant, Žimantova kajža, Žnidar, Župnišče, Žužen

Hišna imena žu. Lozice (19. stol.) [fate]

Andrejče, Barakovi, Barbni, Bežajevi, Blaževi, Božičevi, Bratuževi, Breceljnovi, Cecilija/Cilni, Dikcevi, Drejc, Ferjančič/Ferjanščevi, Franc/Francinovi, Francelnovi, Frelih/Frelhovi, Friderik/Fricetovi, Galc/Gavcovi, Goršek, Goršetovi, Gregor/Gregorjevi, Jakob/Jakopovi, Janez/Janezkovi, Jernej/Jernejevi, Jeromen/Jeronim/Jerumnovi, Jež, Kalištrevi, Karnel/Karnevkini, Kodre, Kolončni, Kovač/Kovačiskini, Krušcevi, Kuntovi, Lorenc, Lozej, Luka/Lekcovi, Majerjevi, Maln/Malnarjevi, Marinčni, Markovi, Martinovi, Matevževi, Matilda/Matildni, Mehačevi, Meksikajnarca, Metni, Mežnar, Mica/Micni, Mihovi, Mihael/Mihcovi, Mlačevi, Mojškrnovi, Novak, Pavle/Poletovi/Pavletovi, Pekovi, Peliconovi, Petrovi, Piksenmohar, Pintarjevi, Pircovi, Pirčkovi, Pismonoša, Pri Poloninih, Ponevičarjevi, Poštarjevi, Povhovi, Renkcovi, Rodman, Skupkovi, Sortovi, Stajčar, Stoparjevi, Špela/Špelni, Štacunski, Štefanovi, Šuštarjevi, Tomaževi, Trbižanovi, Troštovi, Učar/Učarjevi, Uduvni, Urdih/Urtkovi, Veronika/Veronikovi, Vid/Videtovi, Voukovi, Vovkovi, Vrhovcovi, Zmalnovi, Zogarjevi, Žagarjevi, Žerjavkini, Žerjalovi, Žgurjevi, Žibernovi, Užlejbovi, Žnidarjevi, Žorževi, Županovi

Hišna imena žu. Polzela (~1770, ~1800) [ko-šim]

Anclin, Andrejc, Anzl, Anželak, Artnik, Artviga, Barbarnik, Basle, Bašl, Becej, Begel, Beloglavc, Bešer, Blažic, Boštenek, Bozen, Brbon, Brdovšek, Brinšek, Bukovnik, Ciberl, Čede, Čemer, Čepur, Čokl, Čremošnik, Čulk, Danijele, Dejele, Dolenc, Drejc, Flis, Forstner, Francl, Gartner, Gašpar, Geršak, Gnader, Gosijek, Gostilničar, Grajf, Grčin, Grebenšek, Grofturn, Hanzl, Hropot, Jajčnik, Jelen, Jesih, Joštl, Jozef, Jozl, Jur, Južna, Kač, Kodre, Kokal, Kolar, Kolenc, Kolofic, Kolšek, Komotar, Korbar, Korbarjeva klet, Košir, Kovač, Krajnc, Kralj, Kramar, Krančič, Krašovec, Kumer, Kunšt, Kveder, Lavrel, Lavrič, Lencl, Lenko, Lepe, Lerer, Luka, Makovc, Malik, Marjončk, Martinek, Martingl, Materožnik, Matevžek, Matičk, Matija, Matjač, Maurer, Medelajnšek, Meden, Mešič, Mežnar, Mihovc, Mlinar, Moc, Muzej, Nemc, Novak, Organist, Orgelbauer, Ortl, Ože, Pajk, Parfant, Paukler, Pavle, Pavlinc, Pečovnik, Pek, Petrač, Pevnik, Pinter, Pirnat, Pletar, Plevnšek, Pobertonc, Podlunšek, Polak, Pongrac, Posedel, Požrl, Prenk, Prešiček, Pušnik, Rajter, Rak, Rakun, Rezar, Rizmal, Rojšek, Roznik, Sevšek, Smrečnik, Strmšek, Sušec, Šalotnik, Šantel, Šenek, Šprong, Štahl, Štajner, Štobar, Tavčar, Terček, Tinčk, Tómaž, Ton, Tonač, Topolovšek, Tremerc, Trglav, Ulčnik, Urbane, Vede, Velaj, Verben, Vetrnik, Vrban, Zágorc, Zagoričnik, Zajc, Zalesnik, Zidar, Zoffl, Žgank, Žibred

Babič/Babić (dopolnjeno)

Hišna imena žu. Sv. Peter pod Svetimi gorami (1840-1857) [tj]

Ajdovnik, Ajdovjek, Aman, Apnar, Babič, Bah, Bais, Berdone, Berjak, Bobek, Bohetek, Bokelč, Bostek, Bošner, Boštner, Božiček, Cigan, Cois, (Bajs), Copak, Cvetko, Čahor, Čampe, Černoš, Čibek, Dovčki, Fabianek, Fiolč, Fleishhacker, Gočič, Golob, Goluf, Gorjup, Grabler, Gregec, Grošel (Krošel?), Hudničar, Ilur, Janez, Jazbec, Jernej, Jernejček, Jezerski, Jozel, Jozl, Jurek, Kaplanai, Kapunč, Kerlek, Klobasunc, Knap, Kokošel, Kolar, Kopič, Kostajnšek, Kovač, Koverl, Kožuh, Krainc, Krajnik, Kral, Kralek, Kravarič, Krivc, Krivec, Kučej, Kuker (Kukerček), Kunst, Kunštek, Kusec, Lončar, Lukeč, Majerc, Majerhof, Maler (Mahler), Markec, Matečko, Medved (Medvet), Mesar, Mihevčič, Miklavžek, Mlinar (Mlinarc), Mole, Mramer, Pader, Parkl, Pavčnik, Pavek, Paver, Pek, Petižek, Petran, Petrek, Piber, Pirc, Pogorin, Popovinc, Požek (Poshek), Resnik, Sekol, Skerb, Slivc, Smodila, Sodenski, Soretek, Sterlek, Šecko, Šeindl, Šloser, Šmeišner (Schmeišne), Šošter, Štefur, Štindl, Tanček, Terner, Tišler, Tonček, Ujc (Uic), Ulaga, Ulčnik, Ulek, Vacko (Wacko), Valent, Valentič, Vavpot, Vencerl (Wencerl), Videnski, Zagajšek, Zollamt, Zotler, Žurek, Žvan

Hišna imena žu. Sorica (1759–1864) [pffr]

Adam, Andrej, Andrejče, Bajta, Balant, Ceuc, Čufer, Derbouč, "Dolina", Eberl, Eberle, Egart, Ekar, Farovž, Fidlar, Fidler, Futič, Gajgar, Gassar, Godec, Grof, Grohar, Haižler, Hišar, Hočan, Holcman, Hüller, Jauh, Javer, Jeblar, Jenšterle, Jur, Kajšek, Kajška, Kajšler, Kajža, Kejžar, Kemperle, Keršar, Kobler, Kolovratar, Kondre, Koštnar, Kredel, Krištan, Lampreht, Lancar, Lipar, Majdeljc, Majerle, Markelj, Mart, Medved, Mert, Mežnar, Mihec, Ožbovt, Oželt, Pahar, Pahman, Pegam, Peterc, Pfeifer, "Plahajta", Prezelj, Ribar, Rihtar, Routkar, "Rovta", Šimen, Šimenc, Šimnuc, Šnajder, Šorl, Šoštar, Štendel, Štodlar, Tauš, Ticel, Tolc, Torška kajža, Torkar, Trojar

Hišna imena žu. Dragatuš (SA Črnomelj 1836), večina naselij [tj]

Anžič, Bahor, Banovec, Brula, Fabe, Gašperič, Gerdešič, Grošič, Jankoč, Katarina, Klemen, Krojač, Lilek, Markoša, Martin, Matkovič, Mikuja, Mikulin, Mišaja, Paulakovič, Petroš, Radihovi, Rodinski, Skominovi, Škofkini, Španovi, Terdič, Tkauc, Vidmar, Žgajnar

Hišna imena žu. Črnomelj (1758–1872) [tj]

Adam, Ambrož, Ančkin, Anderle, Andrej, Andrejaš, Andrejevi, Ansel, Anšičik, Anže, Bajc, Bajs, Bajšič, Bankl, Banovec, Bartel, Biba, Bobnar, Bojca, Bregar, Brula, Capic, Commenda, Čehin, Čisel, Dobravc, Doljan, Fajte, Flek, Flosk, Fuce, Fürst, Gašlerk, Gerdešič, Geršič, Godec, Gorecel gorejni, Goricel, Gosar, Grega, Harde, Hribar, Hudel, Irgl, Ivic, Jager, Jakl, Jakob, Jakop, Jakopin, Jakovin, Jakša, Janč, Jankic (Nace), Janškerle, »Janzuka«, Jele, Jernej, Joan, Jožca, Jožko, Judnič, Jurat, Jurinc, Jurišič, Kališčar, Kambič, Kanduš, Kapš, Katančik, Kec, Kernic, Keržan, Kime, Klancar, Klemen, Klobučar, Klobuk, Kobetič, Kočevar, Kondič, Koprolček, Košlan, Kovač, Kozjan, Kramarič, Kren, Kukec, Lamut, Latin, Laurin, Lenart, Lenc, Lenk, Lisec, Lončar, Lovre, Ložar, Lukaš, Lukec, Maček, Mačk, Majhen, Makaron, Malež, Malteč, Markec, Marko, Markovi, Matej, Matič, Matičak, Matiček, Matija, Matik, Mehuki, Merč, Merkan, Merkleč, Metaš, Mežnar, Miha, Mihael, Mihec, Mihel, Mihol, Mihuk, Mikič, Mikoči, Mikot, Milavc, Modriansky, Motaj, Movrin, Nace, Naral, Osebenčik, Pačan, Pavel, Pejsar, Pergan, Perič, Peter, Petric, Petrin, Petrovka, Pink, Pintar, Piret, Pirh, Piškur, Plevnik, Polanc, Porič, Prijanovič, Prijonci, Procenar, Prost, Puničič, Radovan, Rojc, Rotajač, Rutel, Selc, Sevc, Skodec, Slepi, Smole, Stanički, Stojnič, Šaša, Šefon, Ševc, Šmergot, Španec, Špec, Špolar, Šrosler, Štajerji, Štekole, Šterk, Štih, Štukel, Šus, Šuštar, Švab, Tomc, Tonc, Topličan, Turk, Uranovlan, Urban, Vardjan, Vertačič, Vidoš, Vindik, Vogrin, Vovk, Zaitl, Zajc, Zembe, Zidar, Zorc, Žagar, Žagarček, Župan

Hišna imena žu. Golo (1884) [tj]

Ahčin, Andrejček, Andrejov, Antonovc, Balant, Bartol, Belaj, Benko, Benše, Bezgar (Petrin), Cesar (Matijc), Dubic (Primec), Glavan, Golob, Grabnar, Jakob, Janes, Jerko, Jošman, Kajža, Kernc, Kernc Joshe, Kernc Luka, Kerše, Kikel, Klančar, Kozjan, Laperček, Lošan, Lovrač, Lovrič, Markotav, Matijc (Cesar), Mavc, Merhar, Mihel, Mihov, Namre, Nučič, Pavček, Peterjak (Ribnizhen, Ribničan), Petrin (Bezgar), Potokar, Primec (Dubic), Resnik, Ribničan (Ribnizhen, Peterjak), Sevnikar, Sterle, Šeškar, Šeškar dolejni (Škrat), Šivc, Škrat (Šeškar dolejni), Šmon, Šonta, Štekal dolejni, Štekal gorejni, Štembal, Štritof, Šurk gorejni, Tomaš, Usnik, Vodičar, Zajc, Zazidnik (Sasidnik), Žnidar, Žontar

Hišna imena žu. Češnjice (1857–1900) [tj]

Adamovec, Bahnetova koča, Beržnik, Blažkovec, Bolte, Boltetova koča, Budna, Černalogar, Drobež, Erzin, Erzinova koča, Duhovska hiša, France (Fünfer), Gašper, Glasovo, Na Glasovim, Gmajnar (Valentin), Gmajnar, Gmajniški (Tinčkovec), Gregec (Gregiz), Jerč, Jernejc, Jožov Lorenc, Jožek, Joževec, Jurčičeva koča, Jurčovc (Jurčevec), Kašenk, Simonova Katra, Kerpecman, Klančer (Klančar), Kočar, Kovač, Pri Kovaču, Kovačeva koča, Kozinc (Kozinec, Kozinčeva), Lah, Lapornik, Per Logari (Pri Logarji), Jožov Lorenc, Lužar, Malen, Matevževa koča, Matiček, Matjon, Mežnar, Mežneraj (Messnerei), Mažnar, Pri Mihu, Ocepk, Ogradar, Ogranec (Orogranc), Orogranc (Ogranec), Osredkar, Ostriženc, Ovsenar, Pančur, Pavliček, Pavovec, Na Peski, Peskar, Plevevc (Plevelec), Podbevšek (Podbelšek), Pogačer (Pogačar), Poljanšek (Polanšek), Povličk, Rahne, Reberšek, Repetač, Selan, Šimen, Šinkovec, Škrabar, Šuster, Tinčkovec (Gmajniški), Tinetovc, Tomažek, Tomažin, Tomažovc (Tomaževec), Tominec, Valentin (Gmajnar), Vapernik, Vidmar, Vogar, Volk, Vovk, Zajc, Zaječeva koča, Zalaznik, Zalogar, Žibert (Shibert), Žubejov France, Žubejev malen, Žubejček

Hišna imena žu. Dobovec (1776–1850) [tj]

Alekš, Anžek, Bajda, Baš, Bende, Bevc, Blažek, Bregar, Bušič, Češnovar, Dolinšek, Dolšek, Fabjan, Fambergar, Gorjanc, Hribar, Jakop, Jamšek, Jelen, Judež, Kamnikar, Kaplan, Kaušek, Klučevski mežnar, Klučevšek, Komar, Kovač, Kovpar, Krajšek, Krepenc, Kumški mežnar, Lah, Laznik, Lažišar, Lindek Lipic, Martin, Matiček, Merhar, Mežnar, Miha, Mitovšek, Mlakar, Mošina, Ogibar, Okrožnik, Pavlič, Pavlinc, Pernišek, Piri, Podlesnik, Polanšek, Premrl, Prevalšek, Pust, Ravnikar, Ribnikar, Rozman, Sitenšek, Smodiš, Sničar, Sratar, Srovin, Stergaršek, Škrinar, Špeglar, Trotovšek, Turk, Učakar, Užmah, Varlič, Vertačnik, Vozlar, Zaklanšek, Završnik, "Zdoléni", "Zgoréni", Zeme, Zumar

Hišna imena žu. Brdo pri Lukovici (1740–1829) [tj]

Adamič, Aleš, Andrejc, Andrejček, Antuš, Anzel, Anžič, Avcigar, Balant, Balantič, Beneficia, Bergant, Berjak, Biočova kajža, Birk, Birtova kajža, Bitenc, Blaže, Bognar, Boldin, Bolte, Bošte, Boštijan, Brešik, Breznik, Brodar, Capuder, Casa posta, Cerar, Cerkovna hiška, Cestnik, Cimperman, Česen, Čurn, Dolenc, Dolinšek, Drešman, Fajdiga, Faroush, Fikuš, Finc, Fleischmann, Florian, Gerčar, Gerša, Glas, Gmajnar, Golež, Gorenc Gorišek, Gostič, Grajska kajža, Gregec, Grilc, Grof, Grunt, Hostnik, Jakopé, Jaka, Jamar, Jamšek, Janeš, Jazbec, Jerevičar, Jernač, Jure Jurše, Kajža, Kanal, Kaplova kajža, Kavc, Keber, Kerpak, Kerštov, Kerznar, Kladovo, Kmetič, Kofinar, Kokošar, Korant, Korošec, Koše, Kotnik, Kovač, Nedolžni kovač, Kozlaj, Krašovec, Kratkorok, Kregar, Krištou, Kumer, Kvas, Kveder, Lasnik, Lavré, Lešar Lingec, Lukaček, Lukel, Lukman, Maček, Majdič, Majhnič, Maln, Martinček, Matiče, Matija, Matižar, Matjaž, Matjon, Mav, Meshnarija, Mežnija, Miha, Mihav, Mihec, Miheuc, Miklaužovc, Močik, Močilnik, Mohorič, Mošnik, Nace, Nedolžni Kovač, Oparnik, Pance, Pangre, Pauleš, Paulič, Peregrin, Petek, Piškur, Pliberk, Pošta, Poznič, Rape, Rebernik, Richter, Rihtar, Rus, Sattler, Savinšek, Sedlar, Semeja, Semrajc, Serša, Sink, Skok, Skolič, Slamniker, Slapar, Smrekar, Smrtnik Sobant, Sotler, Spodnji Boldin, Spodnji Dolinšek, Spodnji Kveder, Spodnji Semeja (Fikuš), Stara Mihauka, Stegnar, Stergonšek, Stojc, Stražar, Stupica, Sušnik, Šiberk, Šimen, Šinkovc, Škafar, Škarjovc, Škofic, Škorjovc, Šmavs, Šmon, Šmrajc, Šok, Špan, Šprah, Štefija, Štefulja, Štingelc, Štor, Štrafer, Šušnikova kajža, Šuštar, Tabernik, Tance, Tešket, Tomc, Tonja, Vaks, Valand, Valantič, Vanča, Vaupet, Vengar, Verhač, Vešlar, Vid, Videmšek, Volfič, Volhar, Vovk, Wagner, Zaboršt, Zgornji Dolinšek, Zgornji Kveder, Zidanšek, Znojilc, Žiberk, Žnidar, Župan

Hišna imena žu. Sv. Miklavž nad Laškim (1855) [homa]

Afner, Andrej, Bobek, Bognar, Brečko, Brodničan, Cencelj, Ciglar, Cvek, Čehovin, Dvoršek, Fajfer, Flis, Funkl, Gložjek, Gorišek, Gorjanc, Hribovšek, Jakc, Jerenčak, Kajtna, Kaspar, Kavl, Klenovšek, Klepej, Knejšek, Knez, Kokotec, Kos, Lapornik, Leskovšek, Lovrinc, Martinač, Martinšek, Martolos, Mili, Mišjek, Moklavž, Na Gmajni, Ovsenak, Ožek, Pavčnik, Peter, Pirgar, Pohlin, Povčne, Povsod, Požarškovo, Požin, Primož, Rataj, Selan, Šeplan, Šonko, Špengl, Terbovc, Vodišek, Voluh, Zeme, Žnidar, Žohar

Hišna imena žu. Lokev na Krasu (1834) [foro]

Ahac, Baraban, Becel, Bekon, Bencel, Bertek, Betec, Bezek, Blažič, Bognar, Bonoparte, Borštner, Boštjan, Brajdnik, Bridič, Brus, Bržan, Cesar, Cingeser, Čaček, Čardo, Čenčeruk, Čič, Čiko, Čivitnik, Čokol, Čorc, Danijel, "Domus", Dreja, Due, Fince, Flek, Francini, Frankeč, Frigel, Gabrijel, Gerč, Grobljan, Gvardjan, Havalin, Hlapec, Hnezič, Ivanc, Japec, Jegrič, Jenks, Jernek, Jurček, Juret, Jurij, Kalan, Kaldan, Kariž, Karo, Kavčič, Kernjel, Koceč, Kohta, Kovač, Kozler, Kraševec, Krumpec, Kuhar, Lačen, Lazar, Lila, Lovrenc, Lukač, Majlender, Martinc, Martinjač, Maticelj, Matija, Matužin, Mavta, Mekak, Merkant, Merlovec, Mevlja, Mevljič, Mežnar, Mežnarija, Mičel, Mihelin, Mirc, Mišin, Močnik, Mohar, Može, Muha, Murc, Packo, Pecek, Pečar, Pekedin, Perac, Petek, Petrač, Petrač, Pintar, Piro, Placer, Podgrajan, Rajec, Ražem, Reman, Rošo, Rožanc, Rušec, Sila, Skok, Skuk, Stančič, Stermulin, Stoncelj, Šalvaj, Šepič, Škabar, Škerl, Škibin, Škilan, Škilan, Škrbec, Šparenbluk, Štarjot, Štok, Šuber, Šukec, Tabjan, Tine, Tonček, Tončin, Tonek, Tosti, Trebec, Trumfo, Tutel, Ulčar, Vidic, Volk, Vrhar, Vršanc, Zajec, Zidar, Žgajnar, Žiber, Žusto, Žvank

Hišna imena Kašelj, Zadobrova, deloma: Zalog, Vevče, Sneberje (1827) [kašp]

Ambruž, Andrejc, Anžul, Aušič, Bajs, Barbarnik, Belin, Bevkar, Bezjak, Spodnji Blaž, Blažun, Bognar, Boltovec, Borinec, Bošte, Boštečnik, Boštjanovec, Bregar, Cedivnik, Cofin, Čamer, Dimnik, Dravelčan, Duša, Foltan, France, Gaber, Gaser, Gašper, Gmajnar, Gmajnar, Gradišek, Gregec, Gus, Gvajc, Hostar, Hudir, Jakop, Jamšek, Janeš, Janežič, Jazbec, Jeras, Jernejc, Jeršaj, Jur, Jurgovec, Kačar, Kajžar, Kamnar, Kavc, Kešan, Klemenc, Klešnik, Klobasar, Kos, Košta, Kovač, Kovternik, Kozjak, Kralj, Krivec, Kumer, Lampret, Lavriček, Leskar, Lipar, Livk, Lovša, Maček, Majer, Malnarček, Markočnik, Martinc, Martinovec, Martnik, Matevžek, Matiček, Matus, Mauc, Mauer, Medved, Mehle, Metes, Mežan, Micernik, Miha, Miklavec, Mikva, Milavec, Mišič, Mohlič, Mohličar, Obšin, Orač, Orehovec, Partel, Perce, Perles, Petrovec, Plevnik, Ploš, Podgorec, Primar, Ratinec, Ribič, Rojšek, Samerl, Sander, Savinc, Smovec, Snoj, Somrak, Stergar, Strah, Šanec, Šimnovec, Škerbinc, Šlekar, Štembavšek, Štembov, Štenke, Štrukl, Štrus, Šumar, Šušterca, Švander, Švec, Šver, Tamlaj, Tirkavec, Tonček, Ulčar, Urbanec, Urškovec, Več, Zalar, Zaler, Zamerl, Zaverl, Zupenk, Žepin, Žnidarček

Hišna imena žu. Besnica (1783–1901) in žu. Blagovica (1751–1839) [tj]

Adamček, Adamovc, Ahčan, Andrejček, Andrejovc, Balant, Bank (Banko), Bedenk (Bedenik), Bergant, Bidovc, Blašč, Blažčeva kajža, Bobne, Bohinc, Bolta, Boštar, Boštarjeva kajža, Boštjan, Boštnik, Bregar, Brezovšek, Brščar (Berščar), Burjovc, Cestar, Cipovnik, Čelešnik, Čuvajnica, Čvel (Zhvel), Dernovšek, Dobré, Dušovc, Farovž (Faroush), Farovž, Freškovc, Germar, Glas, Gobar (Gobarjova kajža), Golčaj, Golkar/Golker, Hacin, Hlip, Hrastovc, Hrovat, Jakčova kajža, Jakelnovc, Jakobč, Jakobčeva kajža, Janc, Jašler, Jelenc, Jereb, Jergovc, Jerič, Jeričeva kajža, Jerin, Jerinov malen, Jerinova kajža, Joškovc, Jožk (Jožek), Jožkova kajža, Jožovc, Jur, Jurc, Jurež, Jurjovc, Jurman, Kaižnik, Kalvareš, Kapucinar (Kopcinar), Kašnik, Katernek (Ledrer), Katrek, Katreš, Kerkovc, Kertov mlin, Kervina, Klanšek, Klinar, Klobčič, Klopčičova kajža, Knefic, Knez, Korpar, Kos, Košnik, Kotičkar (V kotičku), Kovač, Kovačova kajža, Kozjek, Kozjekova kajža, Kralj, Kraljeva kajža, Kristan, Kristanova kajža, Krištofič, Krt (Kert), Kukovc, Kumer, Kunar, Kunarjeva kajža, Lauriček, Lemba, Lorenc, Lukeš, Lukovc, Majde, Marinc, Marinček, Marinšek, Martinčk, Matiaš, Matija, Matijevcova kajža, Matijovc, Mazetova kajža, Mazi, Mehav, Mertovc, Mežnarija, Mihovc, Miklav, Minčnik, Mlaker, Mlin Bednikov, Mlinar, Modrijan, Modrijanova kajža, Muskar, Muskarjeva kajža, Nace, Oblak, Oblakova kajža, Okorn, Orehovc, Osovnik, Ostrišenc Ovinkar, Pangrc Pecman Pegam, Peskar, Peskarjova kajža, Pestotnik, Petrač, Pibernik, Piskur, Piškur, Podmilar, Podskokar, Polak, Polasnik, Prekuh, Prekuhova kajža, Prevasnik, Pungart, Resnik, Rešek Reškova kajža, Ribov(t), Rokavc, Ros, Rosova kajža, Rudar, Skalar, Skalovc, Smrekar, Sorčan, Sorčanova kajža, Strehar, Šemen, Škalovcova kajža, Škribov(t), Šmetej, Šmetejova kajža, Špent, Špintova kajža, Štihel, Štrukel, Štular, Štularjev mlin, Štularjeva kajža, Šustar, Šuštar, Terpin, Terpinova kajža, Tinček, Tomašek, Tone, Topovšek, Tratar, Učakar, Udir, Udirjeva kajža, Uranč, Uranke, Urbanovc, Urbanovc, Uretovc Ušinc, Vesel, Veselova kajža, Vizjak Zajc, Zelišnek, Zlaté, Žnidar, Županc

Zgornjesavska hišna imena, 2. del (Gozd Martuljek, Koritno, Kupljenik, Lancovo, Mevkuž, Mlaka, Moste, Obrne, Podhom, Poljče, Poljšica, Ravnica, Selo pri Bledu, Selo pri Žirovnici, Slamniki, Slatna, Spodnja Lipnica, Srednja vas, Srednji Vrh, Višelnica, Vošče, Zabreznica, Zadnja vas, Zapuže, Zgornja Lipnica, Zgoša, Žirovnica) [ragor]

Alenč, Anderc, Andrjovc, Ankršt, Anzeljc, Anžečman, Anžek, Anžovc, Arh, Autman, Ažman, Bajar, Bajt, Bajželj, Bancej, Barakar, Bašelj, Bavantek, Bavd, Bažetovc, Bedenik, Belar, Belej, Bendač, Benk, Beštr, Betec, Birč, Birtovc, Bisc, Bitenc, Blaž, Bobek, Bodan, Bohin, Bohinc, Boltar, Boštan, Boštar, Bošte, Boštic, Boštjan, Bovovc, Božič, Bregant, Brezen, Brezenkar, Brinjar, Brinovc, Brs, Bučan, Bučar, Bukovje, Burja, Bvaž, Bvažovc, Bvažun, Cajhen, Cajhn, Cengle, Cesar, Cet, Citrar, Cokvar, Cuck, Cundrč, Cvern, Cvru, Čbuvar, Čedenk, Čehelj, Česen, Česenk, Čižmar, Čmar, Črnivc, Čuden, Čufank, Čulen, Čut, Deščovc, Dešman, Dolenc, Dolin, Dolinar, Dorenk, Dorič, Dovar, Drenar, Drnc, Erman, Fajdig, Figovc, Firkeljc, Firkeljčar, Flajs, Foj, Fojena, Francelj, Frček, Frence, Fridel, Frjan, Frtalja, Frtunc, Fržinc, Gabrčnek, Galet, Gašper, Gašprc, Gobevar, Godlar, Gogalnek, Golej, Golida, Golmajer, Goričar, Goričnek, Goričnik, Gorjak, Govc, Grabnar, Gracelj, Grajenjek, Gregor, Grilc, Grmič, Groblar, Grogor, Grom, Gros, Guhar, Gvažar, Hišar, Hkavc, Hlebanja, Hlebčar, Hočevar, Hribar, Hrominc, Hrup, Hrvat, Hvadnikar, Jagr, Jaka, Jakc, Jakobč, Jakoš, Jamr, Janc, Janček, Janež, Janko, Janovc, Ječevar, Jejc, Jerčnek, Jerenk, Jerman, Jernač, Jernaj, Jernejc, Jerom, Jošt, Joštan, Joža, Jožek, Jožnek, Junc, Jurč, Jurček, Jurčk, Jurež, Jurgelj, Jurjovc, Jurk, Jurka, Kajdiž, Kajž, Kajžar, Kajžnek, Kajžnjek, Kajžonka, Kalan, Kamnek, Kanon, Karošc, Kašar, Kašer, Kateš, Katrnek, Kavarič, Kekelj, Klemenc, Klemenčk, Klemenovc, Klinar, Klinc, Knak, Knapč, Knev, Kobav, Kocjan, Kodelovc, Kodras, Kolenc, Kolman, Komar, Komatar, Komrdajc, Koničar, Konjač, Konjederec, Korel, Koritnek, Koselj, Kosem, Kosmač, Kotenk, Kovač, Kovar, Kozu, Kralj, Kraljič, Kramar, Krevelj, Krišt, Krištan, Krištelj, Krištof, Krofič, Krt, Kugu, Kuhar, Kumer, Kumrdej, Kunt, Kurej, Kušman, Kvandešt, Lakota, Langus, Lederer, Lenarč, Lenče, Lenček, Lenčk, Lesar, Leskovc, Liznek, Luka, Lukanec, Lužnek, Magušar, Mahav, Majdnek, Majnek, Makar, Maks, Mangeljc, Maretnek, Markot, Marot, Martnač, Marulč, Marušnek, Matevžek, Matevžovc, Matic, Matič, Matiček, Matičk, Matija, Matijes, Matijovc, Matizelj, Matjon, Matuč, Matuh, Mavrn, Mazovc, Mečiž, Megu, Mehav, Mehtajnar, Mekvav, Mekvavž, Merkelj, Mešišnek, Meterc, Metnek, Mevc, Mežan, Mežek, Mežnar, Mežnarc, Mežnarija, Miha, Mihec, Mihelj, Mihovc, Mlin, Mobja, Modic, Mojčnjek, Mojstr, Moška, Možic, Mrak, Mrkc, Mrkec, Mrkot, Mrkotnek, Mršov, Mrtnač, Muhovc, Mulej, Murnek, Nac, Nadežar, Nagu, Naz, Nek, Nešč, Novak, Obrnik, Obvak, Odamovc, Ogris, Olen, Olifc, Oman, Omruž, Oparenk, Orenčovc, Oret, Osenek, Osenekar, Osmojen, Otavenk, Ozarnek, Pajštvar, Pangrc, Paradiž, Pavelč, Pavlek, Pavovc, Pažbar, Pečar, Peskar, Petelin, Petrč, Petriček, Petrovc, Pezdičar, Pikc, Pintar, Piž, Pkon, Pocar, Podgorc, Podgošar, Podnošar, Podrtnek, Podvrtnik, Pogorev, Pogradovc, Pogvajen, Pohar, Polajnar, Polanc, Polin, Polka, Ponavc, Pošin, Poštar, Potabrovc, Pozenk, Pretnar, Preželj, Primašč, Primaž, Prnuš, Psjak, Pstotenk, Pstotnek, Puhelj, Purgar, Pust, Putek, Pužman, Pvazgar, Rabič, Rajh, Rakar, Ramoš, Rban, Rbanc, Rebr, Remar, Remc, Renko, Repar, Resman, Ribčnek, Ribnikar, Rjavc, Rmenc, Robič, Rok, Ropotav, Ropotov, Rotar, Rožič, Rožman, Ruda, Ržen, Samonet, Savčar, Sirar, Skovir, Skutar, Skutenk, Slivnek, Smolej, Smrekar, Sodar, Soklič, Srednek, Starček, Stari Komatar, Stari Šuštar, Stegnar, Stojan, Stojc, Strevc, Strgar, Sušenk, Svedvar, Svetina, Šarnek, Šilar, Šimen, Šivnek, Škant, Šmelcar, Šmit, Šobrn, Šojsman, Šokelč, Šoštar, Špajkar, Špan, Španc, Špelčnek, Šraj, Šranc, Štancar, Štavar, Štefan, Štefc, Štefelin, Štor, Štorakel, Štrukelj, Štumfelj, Šturm, Šuštar, Šuštarčk, Tacman, Tamar, Tamažek, Taškar, Tauf, Tavčar, Tefkar, Tina, Tišlar, Toman, Tomažek, Tomažic, Tomažin, Tona, Tonc, Tončk, Tonejc, Tonejčk, Torkar, Tratovc, Tripvat, Trlej, Trnar, Trnovc, Trpinc, Trsegvav, Udanč, Uhan, Ukan, Ukanovc, Urav, Urenc, Urenčk, Urevc, Urič, Vah, Vahtar, Vajnar, Vajthavzar, Valjavka,Vavčar, Vavr, Vazenk, Verdir, Vidic, Vlipc, Vobenk, Vogarčk, Vogenk, Vogvar, Vok, Voncgar, Vorh, Vorn, Vrbanc, Vrbani, Vrbanovc, Vrečnek, Vršan, Vrtačnek, Zabošk, Zadnek, Zavit, Zec, Zgub, Zgvavnekar, Zidanek, Zima, Zimovc, Zljan, Zor, Zotlar, Žagar, Žahovc, Žalehar, Žamar, Ždovin, Žebrev, Žlepač, Žlosar, Žnidar, Žnidarčk, Žumr, Žumrč, Žvan, Žvegelj

Zgornjesavska hišna imena, 1. del (Breg, Begunje na Gorenjskem, Bodešče, Bohinjska Bela, Brda, Dvorska vas) [ragor]

Aleš, Amerikanc, Andrejc, Andrejček, Anže, Anžic, Ažman, Bahenk, Barakar, Batišt, Bavant, Bec, Benk, Beravs, Bertelj, Bevc, Bezulnek, Birtovc, Bjov, Blaž, Bogatin, Bogman, Bohinc, Bohk, Boštek, Bovc, Božič, Brkovc, Bvažun, Cimprman, Cotelj, Cver, Cvern, Cvilej, Čmar, Čopnik, Čut, Debelak, Dermastja, Dešman, Drmastja, Fajfar, Fenč,Fent, Francoz, Frencek, Frida, Fuc, Gabrc, Gabrovc, Golentar, Gonč, Gozenk, Grabnar, Gvažar, Hlevar, Hrastnek, Ila, Ilar, Jaka, Jakeljnovec, Jamr, Janc, Jermančk, Jerom, Ještin, Jožovc, Jur, Jurc, Jurčk, Jurjovc, Kacon, Kadet, Kajšč, Kajž, Kajža, Kajžovc, Kamnek, Kašar, Katračnek, Katričnek, Klemen, Klemuc, Knapč, Koleh, Komar, Komatar, Kompeš, Konjar, Korenek, Korošc, Korošc, Korošec, Kosar, Koselj, Kovač, Kovač, Kovaček, Kovačijovc, Kozar, Kralj, Krištan, Krivc, Krpinar, Kruhovc, Kuhan, Kumer, Kunšč, Kunšnek, Kupc, Lebar, Ledrar, Lenard, Lenček, Liznek, Maček, Majdlen, Majdnek, Maretnek, Markot, Marofar, Marot, Martin, Martin, Martineš, Mašinar, Matevžek, Matija, Matija, Matuh, Mazovc, Mazovc, Mečnek, Medved, Megu, Merkelj, Mesar, Mežnar, Miha, Mihc, Mikelj, Mlinar, Močenk, Mostar, Mrkot, Mršnek, Mulej, Nadežar, Noč, Obrnek, Obvak, Olenčk, Orehar, Osenek, Paradiž, Pavla, Pavovc, Perko, Petric, Petrovc, Pikc, Pilman, Pintar, Pišek, Piž, Pocar, Pogačenk, Pogorev, Pogorevčk, Pozenk, Požlep, Predelj, Primašč, Primožič, Pstota, Puc, Pustnek, Rajh, Reman, Ribč, Ribč, Robačnek, Rodar, Ropret, Rot, Skminc, Smolej, Sodar, Sokan, Starčk, Starulč, Stojan, Stojan, Strevc, Stroj, Suhar, Svamenk, Šilar, Šimenč, Šimnovc, Šivnek, Škrbec, Šlosar, Šmon, Šnet, Šofc, Šonkelj, Šoštar, Špan, Španšč, Špelčnek, Štavar, Štefančk, Štefk, Štefuc, Štengar, Šugman, Šušenk, Šuštar, Tavčar, Tefkar, Tinež, Tišlar, Tomažovc, Tonaj, Tonc, Tratar, Trbov, Trnar, Trpinc, Turen, Ucnek, Urenčk, Urenčovc, Urevc, Usenek, Uženk, Vahtr, Vazar, Vazenk, Vogvar, Vorh, Vozu, Zajc, Zavogvovc, Žark, Žgajnar, Žnidar, Žnidar, Žnidar, Žvegelj

Hišna imena žu. Stična/Ivančna Gorica, žu. Krka, žu. Višnja Gora [nrv]

Adamček, Ana, Antonač, Barbič, Barbič, Bašel, Bele, Birt, Blaj, Blek, Bognar/Bobnar, Bojanšček, Bolfek, Božjak, Bregarček, Demec, Enca, Fedran, Filip, Franc, Fronc, Grabnar, Gracar, Grajžar, Gričar, Groznik, Gruden, Hribar, Jakopin, Jakš, Jere, Kadunc, Kastevc, Kaščar, Kolar, Komanda, Kopič, Kosovatar, Kovač, Kozmijan, Krančan, Krošel, Kvas, Laškovčan, Lauš, Lehkar, Lukež, Maček, Malnar, Markevc, Medved, Meglič, Mihatavc, Mlakar, Nanger, Olupek, Pavel, Petan, Petanckar, Pintar, Poličar, Povle, Ceglar, Puckar, Puščavar, Rojc, Rome, Rus, Sever, Skrun, Stermic, Svetin, Ščitnik, Škufec, Špaj, Špan, Špilar, Štefan, Štoj, Šuštar, Terne, Tiček, Tomaš, Tuc, Under, Vodopivec, Vovk, Zaman, Zotler, Zrimc, Zupan, Zupančič, Žepan, Žigec, Župan

Pograjski (polhograjski) priimki [ts]

Alič, Bizjak, Bizjan, Bogataj, Bozovičar, Božnar, Bradeško, Buh, Cankar, Černe, Dolenc, Dolinar, Grjol, Hribernik, Jankovec, Janša, Jarc, Jereb, Jesenovec, Justin, Končan, Kopač, Koprivec, Koritnik, Košir, Kozjek, Kožuh, Krvina, Kržišnik, Kuclar, Lamovec, Lešnjak, Maček, Malovrh, Marolt, Mlinar, Mrzlikar, Nartnik, Oblak, Osredkar, Peklaj, Petrovec, Plestenjak, Podlogar, Podobnikar, Pogačar, Potočnik, Pustovrh, Ravnohrib, Raztresen, Remškar, Rihar, Rus, Salokar, Sečnik, Setničar, Setnikar, Skopec, Slovša, Stanovnik, Šifrer, Škof, Terbežnik, Tominec, Trnovec, Trobec, Velkovrh, Založnik, Zdešar, Zibelnik, Zorc, Železnik, Žerovnik

Hišna imena žu. Šenčur - kraji: Šenčur, Srednja vas, Luže, Milje, Hotemaže, Visoko, Voklo, Voglje, Prebačevo, Hrastje, Olševek

Hišna imena žu. Kranj - kraji: Šmartin: Breg ob Savi, Drulovka, Orehek

Hišna imena žu. Mavčiče

Ažurirani/vneseni priimki državljanov Slovenije, ki so bili 2007 v tujini

Preneseni vsi priimki iz Začasnega slovarja slovenskih priimkov (ZSSP, podatki 1931-1948)