Avtorji

Seznam avtorjev



Avtorji gesel in posameznih delov leksikona (po abecednem redu priimkov/oznak avtorjev)

[ašd] Alenka Šivic Dular, alenka.sivic(at)guest.arnes.si

[blma] Matjaž Blokar, matjaz.blokar(at)amis.net

[bm] Marino Bonifacio (tržaški priimki)

[fa-t] Anton in Tatjana Feinig (priimki Koroške in sosednjih dežel)

[foro] Robert Fonda, robert.fonda(at)gmail.com (tudi HI žu. Lokev)

[fran] Anđela Frančić, afrancic55(at)inet.hr (međimurski priimki)

[fum] Metka Furlan, metka.furlan+zrc-sazu.si

[hp] Peter Hawlina, peter.hawlina(at)siol.net (tudi HI župnij Stara Loka in Poljane nad Škofjo Loko)

[krgo] Goranka Kreačič, Osnovna šola Preserje; goranka.kreacic(at)guest.arnes.si (tudi HI za naselja pod Krimom)

[mati] Tino Mamić, tino.mamic(at)gmail.com (priimek Bratina)

[mp] Pavle Merku, akademik (Primorska, zahodna meja Slovenije)

[sm] Marko Snoj, marko(at)zrc-sazu.si

[sp] Peter Stres, peter.stres(at)guest.arnes.si (priimki v Brdih)

[šp] Petar Šimunović, akademik (hrvaški priimki)

[tj] Janez Toplišek, janez(at)toplisek.net (tudi HI župnij Besnica, Blagovica, Brdo pri Lukovici, Češnjice, Črmošnjice, Črnomelj, Dobovec, Dobrnič, Domžale, Dragatuš, Golo, Grahovo, Ihan, Javor, Konjšica, Kostanjevica na Krki, Krašnja, Mekinje, Podsreda, Prežganje, Stari trg ob Kolpi, Sv. Peter pod Svetimi gorami, Št. Peter-Otočec, Tunjice, Videm ob Savi, Vrh - Sv. Trije kralji, Zg. Tuhinj, Žalna)

[ts] Silvo Torkar, silvot(at)zrc-sazu.si (tudi pograjski priimki; HI Obloke in Hudajužna)

[vore] Reginald Vospernik, vospernik(at)aon.at (Vospernik)

Drugi sodelavci (po abecednem redu priimkov/oznak sodelavcev)

[a-oj] Jernej Antolin Oman, jernej.antolin-oman(at)siol.net (HI Puštal-Zminec)

[boto] Anton Bogataj, anton.bogataj(at)siol.net (HI žu. Stara Oselica)

[dk-u] Duša Krnel-Umek, dusa.krnel(at)gmail.com (Krnel, Kernel ...)

[faa-a] Angelca in Alojz Fajfar, afajfar(at)email.si (HI žu. Kranj Šmartin: Breg ob Savi, Drulovka, Orehek; žu. Mavčiče)

[fate] Tea Fabčič, tejci.f(at)gmail.com (HI žu. Lozice)

[golbe] Berta Golob, berta.golob(at)rkc.si (HI Struževo)

[hlaci] Ciril Hladnik, ciril.hladnik(at)volja.net (Vihtelič)

[homa] Matej Hohkraut, matej(at)hohkraut.com (HI žu. Sv. Miklavž nad Laškim in Marija Širje)

[janto] Tomaž Jančar, tomaz.jancar(at)dopps.si (Kerčon/Krčon/Kerčan)

[kašp] Špela Kačar, spela.kacar(at)gmail.com (HI LJ Polje: Kašelj, Zadobrova, deloma Vevče, Sneberje, Zalog)

[klikl] Klemen Klinar, klemen.klinar(at)ragor.si (HI Plavški Rovt)

[kodr] Drago Kolenc, drago.kolenc(at)siol.net (priimek Kolenc)

[koja] Janez Kopač, janez.kopac(at)ultra.si (HI in priimki Medno)

[ko-šim] Marica Kotnik Šipec (HI Polzela)

[krma] Marko Krašan, markokrasan(at)mail.com (Krašan)

[krto] Tone Krampač, arhiv.lj(at)rkc.si (HI imena žu. Ljubljana Črnuče)

[kupe] Peter Kuhar, kuhar69(at)volja.net (HI in priimki Kovor, Naklo)

[mefr] Franjo Merše, fmerse(at)volja.net (HI žu. Komenda, Vodice)

[mifr] Franci Miš, frenk.mis(at)gmail.com (HI Kozarje (žu. Dobrova) in Dvor (žu. Ljubljana-Šentvid)

[moja] Janez Modrijan, janez.modrijan1(at)siol.net (HI Logatec)

[nrv] Aleksandra Ravbar, aravbar(at)siol.net (HI žu. Stična/Ivančna Gorica, Krka, Višnja Gora)

[pejm] Jasna Majda Peršolja, jasna.persolja(at)gmail.com (HI Rodik, nekateri priimki)

[pffr] Franc Pfeifer, franc.pfeifer1(at)siol.net (HI žu. Sorica, Vače, Rova)

[poan] Andraž Polončič, andrazpr(at)gmail.com (priimek Polončič)

[prma] Martin Prašnički, m.prasnicki(at)siol.net (HI žu. Cirkulane)

[ragor] Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Jesenice, klemen.klinar(at)ragor.si (Gorenjska hišna imena)

[rome] Metod Rosc, metod.rosc(at)gmail.com (HI Solčava, Luče, Ljubno ob Savinji)

[sial] Aleksander Sila, aleksander.sila(at)gmail.com (HI Sv. Križ nad Mariborom, Svečina, Sv. Jurij ob Pesnici)

[siju] Jure Sinobad, jure.sinobad(at)rad.sik.si (HI radovljiške "Dežele")

[sl-ma] Majda Slabe, davorin.slabe(at)amis.net (HI Ribnica na Dolenjskem)

[stja] Jasmina Stanojević, jasmina.stanojevic(at)fmf.uni-lj.si (Grajzar)

[šušbr] Branko Šuštar, branko.sustar(at)guest.arnes.si (HI Spodnja Šiška)

[trdr] Drago Trpin, drago.trpin(at)pa-ng.si (Trpin)

[zuma] Marjan Zupan, marjan313(at)volja.net (HI žu. Šenčur)