Pojasnila

O leksikonu priimkov in hišnih imen

Kot izhodiščni seznam priimkov so uporabljeni priimki vseh prebivalcev Slovenije na dan 30.6.2006. V njem so poleg državljanov Slovenije tudi nekateri tujci. Temu seznamu bodo dodajani novi priimki: zgodovinski priimki, priimki slovenskih izseljencev, hišna imena. Postopoma bomo priimke ažurirali na stanje 30.6.2007, pri čemer bomo odstotke spreminjali v število oseb (gl. npr. priimke pod črko A). Odstotki po statističnih regijah so zaokroženi, zato je treba za podrobnejše podatke pogledati na stran SURS-a. Število nosilcev priimka se nanaša na Republiko Slovenijo, zato je treba upoštevati, da imajo nekateri priimki številne "nosilce" tudi v vseh sosednjih državah. Za njihovo natančnejše ugotavljanje so zlasti primerni spletni telefonski imeniki v teh državah.

Nekdanji pomen priimka: iskanje prvotnega pomena priimka je včasih zelo zahtevno, zato se ne smemo čuditi, da enak priimek različni imenoslovci včasih različno razlagajo. Različni možni pomeni kakega priimka so znotraj gesla označeni z zaporednimi številkami (1), (2) ... O načinu zapisovanja priimkov.

Hišno ime (HI): hišna imena so zanesljivo nastajala tudi že pred priimki v današnjem pomenu. Iz nekaterih se je razvil družinski priimek. In obratno, marsikateri priimek je kasneje postal hišno ime. Če sta hišno ime in priimek enaka, je njun izvor obdelan skupaj pod geslom priimka - takšen priimek ima oznako (hi). O načinu zapisovanja hišnih imen.

Enak ali isti priimek? Če imata dve osebi enak priimek (ni nujno, da je tudi enako zapisan), še ni rečeno, da gre za isti priimek. Isti je le v primeru, če gre za dokazano skupen družinski priimek.

Prošnja

Celo v uglednih virih smo našli kako napako. Morda se je katera zatipkala tudi pri prenašanju podatkov v ta leksikon. Prosimo, če nas na morebitno napako/pomanjkljivost opozorite na urednikov e-naslov. Prav tako prosimo, da nam pišete, če utemeljeno dvomite v kakšen objavljeni podatek ali če se vam zdi, da kakšen priimek manjka.